• THE STANDARD เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

    หากคุณเป็นคนที่สนใจข่าวสารรอบตัว กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคมไปด้วยกัน THE STANDARD ชวนคุณมาร่วมทีมหลายตำแหน่ง

THE STANDARD NOW

Content Creator

( THE STANDARD NOW : 1 Position )

Function (ตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้าง)

- ทำประเด็น เขียนข่าว เขียนสคริปต์รายการข่าว และสคริปต์ตัดต่อวิดีโอข่าว
- เวลาการทำงานช่วงรายการสดปกติ 13.00-22.00 น. และสามารถสแตนด์บายในช่วงเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดได้ หากมีกรณีรายการพิเศษ

Suitable (เหมาะกับใคร)

- มีประสบการณ์การทำงานข่าวอย่างน้อย 2 ปี
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานออนไลน์เป็นอย่างดี
- รักการทำข่าว มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวอย่างหลากหลาย
- มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี สามารถแปลข่าวและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
- หากมีประสบการณ์การทำงานกับแหล่งข่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทักษะการทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
- มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง

สมัครงานตำแหน่ง Content Creator (THE STANDARD NOW)
สามารถกรอกใบสมัครเพื่อแนะนำตัว และ แนบลิงก์เรซูเม่

กรอกใบสมัคร
THE STANDARD WEALTH

Content Creator

( THE STANDARD WEALTH : 1 Position )

Function (ตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้าง)

- ผลิตเนื้อหาข่าวเทคโนโลยี คริปโตเคอร์เรนซี ฟินเทค สตาร์ทอัพ และอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับข่าวสารด้านไอที
- ต่อยอดประเด็นข่าว และผลิตเนื้อหาให้สอดคล้องเหมาะสมทันสถานการณ์
- ประสานงาน สัมภาษณ์ ติดต่อกับแหล่งข่าว และเกาะติดประเด็นข่าวเพื่อนำมาผลิตเป็นเนื้อหาข่าวประจำวัน
- ออกแบบ และสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอข่าวในรูปแบบของบทความ บทสัมภาษณ์ อินโฟกราฟิก และคลิปวิดีโอ

Suitable (เหมาะกับใคร)

- ไม่จำกัดอายุ
- ต้องมีประสบการณ์การทำงานข่าวเศรษฐกิจอย่างน้อย 2 ปี
- มีความรู้รอบด้าน เทคโนโลยี คริปโตเคอร์เรนซี ฟินเทค ธุรกิจทั่วไป การตลาด สตาร์ทอัพ ไปจนถึงการเงิน การลงทุน
- มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดีถึงดีมาก สามารถแปลข่าวและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
- มีความสามารถในการจับประเด็นได้ดี ต่อยอดเป็นเนื้อหาหลายรูปแบบ เช่น อินโฟกราฟิก วิดีโอ
- หากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือประสบการณ์การทำงานกับแหล่งข่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานร่วมกับกองบรรณาธิการได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานกับผู้อื่น
- มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง

สมัครงานตำแหน่ง Content Creator (THE STANDARD WEALTH)
สามารถกรอกใบสมัครเพื่อแนะนำตัว และ แนบลิงก์เรซูเม่

กรอกใบสมัคร
Digital Content Support

Webmaster

( Digital Content Support : 1 Position )

Function (ตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้าง)

- ดูแลการอัปโหลดคอนเทนต์ได้ถูกต้องครบถ้วน
- ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี รับภาวะกดดัน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน
- ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
- สามารถใช้ SEO ได้ดี

Suitable (เหมาะกับใคร)

- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้เรื่อง SEO พื้นฐาน
- สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ได้
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติที่เข้าถึงได้ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และไม่เคอะเขินที่จะสอบถามข้อสงสัยต่างๆ หากไม่รู้หรือไม่เข้าใจ
- สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
- หากรู้จัก THE STANDARD เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่ง Webmaster (Digital Content Support)
สามารถกรอกใบสมัครเพื่อแนะนำตัว และ แนบลิงก์เรซูเม่

กรอกใบสมัคร
The Secret Sauce

Content Creator

( The Secret Sauce : 1 Position )

Function (ตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้าง)

- ทำสคริปต์ประเด็นคำถามและค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์
- สร้างสรรค์การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เช่น พอดแคสต์ วิดีโอ อินโฟกราฟิก
- ทำงานร่วมกับโฮสต์รายการ เพื่อออกแบบการนำเสนอเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ

Suitable (เหมาะกับใคร)

- รู้จักและเข้าใจคอนเซ็ปต์ของรายการ The Secret Sauce เป็นอย่างดี
- มีทักษะการเขียนและการเล่าเรื่องอย่างดีเยี่ยม
- มีความรอบรู้เรื่องธุรกิจ เศรษฐกิจ การลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความยืดหยุ่นในการทำงาน พร้อมทำงานนอกเวลา
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
- ปรับตัวรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับรายการธุรกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่ง Content Creator (The Secret Sauce)
สามารถกรอกใบสมัครเพื่อแนะนำตัว และ แนบลิงก์เรซูเม่

กรอกใบสมัคร
INTERNSHIP

All Internship

( INTERNSHIP : Positions )

Suitable (เหมาะกับใคร)

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานทุกตำแหน่ง

สมัครงานตำแหน่ง All Internship (INTERNSHIP)
สามารถกรอกใบสมัครเพื่อแนะนำตัว และ แนบลิงก์เรซูเม่

กรอกใบสมัคร