• THE STANDARD เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

    THE STANDARD รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา

THE STANDARD

Content Creator (News)

( THE STANDARD : 1 Position )

Function (ตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้าง)

ข่าวไทย (การเมือง, สังคม, อาชญากรรม)


• รายงานข่าวได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ลงภาคสนาม (Live) เขียนบทความ สกู๊ปวิดีโอ มีความคิดสร้างสรรค์ในการรายงานข่าว เช่น ปรับเนื้อหาเป็นอินโฟกราฟิก เป็นต้น
• สร้างสรรค์ จับประเด็น ย่อยข้อมูล เชื่อมโยงเรื่อง สัมภาษณ์แหล่งข่าว แล้วเล่าเรื่องออกมาเป็นคอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบ
• ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี รับภาวะกดดัน ยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน
• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

Suitable (เหมาะกับใคร)

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการเมือง สังคม และมิติต่างๆ ของประเทศไทย
• มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ไม่จำกัดตัวเองอยู่เนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง
• พร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การรายงานข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่ปกติ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• พร้อมเรียนรู้ เติบโตไปด้วยกัน สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา แก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน
• มีทักษะภาษาไทยที่อ่านออก เขียนได้ พูดรู้เรื่อง สื่อสารกับคนดู คนฟังได้ และหากมีทักษะภาษาต่างประเทศก็จะช่วยให้คุณทำงานที่หลากหลายกับเราได้มากขึ้น
• อายุเป็นเพียงตัวเลข ขอให้บรรลุนิติภาวะ พร้อมเข้าสู่วัยทำงาน หรือทำงานมาหลายปีแล้วพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากัน อายุก็ไม่สำคัญขนาดนั้น
• หากมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ แต่หากไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องกังวล ขอแค่แสดงให้เราเห็นว่ามีคุณสมบัติข้างต้น ก็จะได้รับการพิจารณาเช่นกัน

สมัครงานตำแหน่ง Content Creator (News) (THE STANDARD)
สามารถกรอกใบสมัครเพื่อแนะนำตัว และ แนบลิงก์เรซูเม่

กรอกใบสมัคร
THE STANDARD

Creative Video

( THE STANDARD : 1 Position )

Function (ตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้าง)

• สร้างสรรค์ จับประเด็น ย่อยข้อมูล เชื่อมโยงเรื่อง สัมภาษณ์แหล่งข่าว แล้วเล่าเรื่องออกมาเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอได้
• ทำคอนเทนต์รูปแบบวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นข่าว สารคดี บันเทิง หรือ Advertorial ได้
• ค้นคว้าและสรรหาคอนเทนต์หรือผู้คนที่น่าสนใจใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีในโลกออนไลน์
• ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี รับภาวะกดดัน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน
• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

Suitable (เหมาะกับใคร)

• อายุ 22-30 ปี ไม่จำกัดเพศ
• มีความสนใจหลากหลาย ถ้าชอบวิดีโอสารคดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์ด้านการทำคอนเทนต์วิดีโอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี สามารถสัมภาษณ์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง
• ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติที่เข้าถึงได้ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และไม่เคอะเขินที่จะสอบถามข้อสงสัยต่างๆ หากไม่รู้หรือไม่เข้าใจ
• สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
• หากรู้จัก THE STANDARD เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่ง Creative Video (THE STANDARD)
สามารถกรอกใบสมัครเพื่อแนะนำตัว และ แนบลิงก์เรซูเม่

กรอกใบสมัคร
THE STANDARD

Creative Marketing

( THE STANDARD : 1 Position )

Function (ตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้าง)

• คิดคอนเซปต์และออกแบบแนวทางการทำคอนเทนต์ ทั้งบทความ วิดีโอ พอดแคสต์ ไลฟ์ และอีเวนต์ อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
• ออกแบบพรีเซนเทชัน และพรีเซนต์เพื่อขายงานลูกค้า
• ประสานงานด้านสื่อและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ระหว่างลูกค้า ทีมเซลส์ และกองบรรณาธิการ
• วางแผนกลยุทธ์สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
• หากมีความสามารถด้านงานเขียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Suitable (เหมาะกับใคร)

• อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
• ชื่นชอบการทำโฆษณาและการตลาดอย่างสร้างสรรค์
• มีประสบการณ์ทำงานด้านครีเอทีฟอย่างน้อย 1 ปี
• มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
• มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
• ใช้ภาษาไทยได้ดี สามารถสื่อสารไอเดียผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เข้าใจแนวทางการทำคอนเทนต์ของ THE STANDARD และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำคอนเทนต์เชิงโฆษณา
• มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง

สมัครงานตำแหน่ง Creative Marketing (THE STANDARD)
สามารถกรอกใบสมัครเพื่อแนะนำตัว และ แนบลิงก์เรซูเม่

กรอกใบสมัคร
THE STANDARD POP

Video Producer (THE STANDARD POP)

( THE STANDARD POP : 1 Position )

Function (ตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้าง)

• รับผิดชอบและดูแลภาพรวมของรายการวิดีโอบันเทิงและไลฟ์สไตล์ของ THE STANDARD POP
• ปั้นรายการใหม่ใน YouTube ของ THE STANDARD POP ออกไอเดีย วางแผน ดูแลกระบวนการผลิต และการถ่ายทำทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
• จับประเด็นและเขียนสคริปต์วิดีโอเพื่อใช้ในการถ่ายทำ
• สื่อสารและประสานงานกับคนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าที่วางไว้
• บริหารจัดการงบประมาณของแต่ละโปรเจกต์

Suitable (เหมาะกับใคร)

• สนใจป๊อปคัลเจอร์แขนงต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี ซีรีส์ การ์ตูน เกม แฟชั่น และไลฟ์สไตล์กิน-ดื่ม ฯลฯ
• มีความรู้ความเข้าใจในงานสายโปรดักชันที่ผลิตวิดีโอและรายการใน YouTube
• เป็นนักจัดการที่ดี มีทักษะในการวางแผนและจัดการอย่างดีเยี่ยม
• มีทักษะในการสื่อสาร เก่งด้านประสานงาน แม่นยำในการติดต่อ
• มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถเรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ และปรับตัวให้ทันกับกระแสโลก
• สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
• พร้อมทำงานภายใต้ความกดดันและยืดหยุ่นกับเวลาทำงาน สามารถทำงานนอกเวลา หรือวันเสาร์-อาทิตย์
• มีประสบการณ์ตรงสายงานอย่างน้อย 3 ปี
• ไม่จำกัดอายุและการศึกษา

Content (ต้องทำคอนเทนต์รูปแบบไหนบ้าง)

วิธีการสมัคร
*ผู้ที่สนใจสมัครตำแหน่ง Video Producer (THE STANDARD POP) ให้ส่งวิดีโอแนะนำตัวเป็นคลิปสั้น ใส่ไอเดียสร้างสรรค์มาได้อย่างเต็มที่ โดยต้องตอบคำถามต่อไปนี้ และนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที (เป็นลิงก์ YouTube)

1. ทำให้เรารู้จักตัวคุณได้ดีที่สุด
2. นำเสนอไฮไลต์ของผลงานที่เคยทำมา

สมัครงานตำแหน่ง Video Producer (THE STANDARD POP) (THE STANDARD POP)
สามารถกรอกใบสมัครเพื่อแนะนำตัว และ แนบลิงก์เรซูเม่

กรอกใบสมัคร
THE STANDARD POP

Creative Video (THE STANDARD POP)

( THE STANDARD POP : 1 Position )

Function (ตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้าง)

• ทำงานร่วมกับ Video Producer / Content Creator ในการสร้างสรรค์รายการวิดีโอของ THE STANDARD POP
• ปั้นรายการใหม่ใน YouTube ของ THE STANDARD POP ออกไอเดีย วางแผน ดูแลกระบวนการผลิต และการถ่ายทำทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
• จับประเด็นและเขียนสคริปต์วิดีโอเพื่อใช้ในการถ่ายทำ
• สื่อสารและประสานงานกับคนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าที่วางไว้

Suitable (เหมาะกับใคร)

• สนใจป๊อบคัลเจอร์แขนงต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี ซีรีส์ การ์ตูน เกม แฟชั่น และไลฟ์สไตล์กิน-ดื่ม ฯลฯ
• มีความรู้ความเข้าใจในงานสายโปรดักชันที่ผลิตวิดีโอและรายการใน YouTube
• มีทักษะในการสื่อสารและการจัดการที่ดี
• มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีไหวพริบที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• ชอบเรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ และปรับตัวให้ทันกับกระแสโลก
• สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
• พร้อมทำงานภายใต้ความกดดันและยืดหยุ่นกับเวลาทำงาน สามารถทำงานนอกเวลา หรือวันเสาร์-อาทิตย์
• ไม่จำกัดอายุและการศึกษา
• หากมีประสบการณ์ตรงสายงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Content (ต้องทำคอนเทนต์รูปแบบไหนบ้าง)

วิธีการสมัคร
*ผู้ที่สนใจสมัครตำแหน่ง Creative Video (THE STANDARD POP) ให้ส่งวิดีโอแนะนำตัวเป็นคลิปสั้น ใส่ไอเดียสร้างสรรค์มาได้อย่างเต็มที่ โดยต้องตอบคำถามต่อไปนี้ และนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที (เป็นลิงก์ YouTube)

1. ทำให้เรารู้จักตัวคุณได้ดีที่สุด
2. นำเสนอไฮไลต์ของผลงานที่เคยทำมา

สมัครงานตำแหน่ง Creative Video (THE STANDARD POP) (THE STANDARD POP)
สามารถกรอกใบสมัครเพื่อแนะนำตัว และ แนบลิงก์เรซูเม่

กรอกใบสมัคร
Digital Content Support

Social Media Admin

( Digital Content Support : 1 Position )

Function (ตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้าง)

• เผยแพร่ชิ้นงานของรายการ The Secret Sauce, คำนี้ดี และพอดแคสต์รายการอื่นๆ ตามช่องทางที่กำหนด เช่น YouTube, แพลตฟอร์มพอดแคสต์ และโซเชียลมีเดีย
• ติดตามและประสานงานเพื่อให้ชิ้นงานปล่อยได้ตรงเวลา
• มอนิเตอร์ Feedback และ Analytics ของชิ้นงานที่เผยแพร่
• จะมีเพื่อนร่วมทีมเป็น Social Media Admin อีกหนึ่งคน และทำงานร่วมกับ Channel Manager โดยตรงในการคิดกลยุทธ์และบริหารจัดการการทำงาน

Suitable (เหมาะกับใคร)

• เป็นคนเป๊ะ ละเอียดรอบคอบ ไว้วางใจได้
• มีเซนส์ในการโปรโมต อยากทำให้คอนเทนต์เข้าถึงคนให้มากที่สุด
• มีระบบระเบียบในการทำงาน รับผิดชอบ รวมถึงอาจต้องสแตนด์บายในเวลาที่จำเป็นเพื่อเผยแพร่ชิ้นงานที่เป็นประเด็นร้อน
• มีพื้นฐานที่ดีในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
• ประยุกต์ใช้คอนเทนต์เป็น สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับช่องทางที่แตกต่างกัน
• ชอบวัดผล ประเมินผลในสิ่งที่ทำ เพื่อหาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Experience (ต้องมีประสบการณ์หรือเปล่า ด้านไหนบ้าง)

เงื่อนไขในการรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• เข้าใจเรื่อง SEO หรือ Content Optimization
• คุ้นเคยกับระบบหลังบ้านของ YouTube ช่ำชองในการเป็นแอดมินของช่องทางต่างๆ
• มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนี้มาแล้ว

สมัครงานตำแหน่ง Social Media Admin (Digital Content Support)
สามารถกรอกใบสมัครเพื่อแนะนำตัว และ แนบลิงก์เรซูเม่

กรอกใบสมัคร
INTERNSHIP

All Internship

( INTERNSHIP : Positions )

Suitable (เหมาะกับใคร)

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานทุกตำแหน่ง

สมัครงานตำแหน่ง All Internship (INTERNSHIP)
สามารถกรอกใบสมัครเพื่อแนะนำตัว และ แนบลิงก์เรซูเม่

กรอกใบสมัคร