• WE’RE GROWING FAST! AND WE’RE HAVING FUN!

  ● Executive Assistant
  ● Junior Wordpress Developer
  ● Webmaster
  ● Marketing Project Coordinator
  ● Creative Marketing
  ● Podcast Producer
  ● Podcast Creative
  ● Podcast Sound Editor

Wanna Join Us?

Executive Assistant

( 1 Position )
Executive Assistant

Job Description (รายละเอียดงาน)

- บริหารจัดการงานเอกสาร นัดหมายคิว และติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน หรือทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เตรียมเอกสารการประชุม สรุปผลการประชุม และทำ Minutes of Meeting ได้ดี
- ทำหน้าที่เหมือนเป็น Partnership Manager เป็นตัวกลางในการประสานงานและบริหารจัดการโปรเจกต์ต่างๆ กับพาร์ตเนอร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูง
- สามารถเตรียม-ค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำไปประชุม รวมทั้งทำพรีเซนเทชัน (เช่น Keynote) ได้ดี

Requirements (คุณสมบัติผู้สมัครงาน)

- อายุไม่เกิน 32 ปี
- เป็นคนชอบการบริหารจัดการ มีไหวพริบ รอบคอบ และคล่องแคล่ว
- มีทักษะในการเข้าหา-พูดคุยกับผู้ใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูง
- ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี-ดีมาก เพราะต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติบ่อย
- ทัศนคติดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานในสภาวะกดดันได้
- พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- หากมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางธุรกิจอยู่บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจร่วมทีมสามารถส่งจดหมายแนะนำตัว เรซูเม่ ระบุเงินเดือนที่ต้องการ พอร์ตโฟลิโอ (ถ้ามี) ในรูปแบบ pdf หรือลิงก์เท่านั้น

หัวอีเมลเขียน สมัครงานตำแหน่ง "Executive Assistant"
อีเมลมาที่ [email protected]

ส่งใบสมัคร
Wanna Join Us?

Junior Wordpress Developer

( 1 Position )
Junior Wordpress Developer

Job Description (รายละเอียดงาน)

- สามารถจัดการและดูแล WordPress Theme ได้
- จัดทำ Landing Page ตามวาระและดีไซน์ที่กำหนดได้ (AI, PSD)
- ดูแลจัดการ Banner Slots
- ปรับแต่ง Web Design
- Develop Theme ใหม่ๆ

Requirements (คุณสมบัติผู้สมัครงาน)

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ WordPress, Plugin และ Theme เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง PHP, HTML5, CSS3, JavaScript and Alternatives
- มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง RDBMS MySQL
- มีความสนใจข่าวสารและอยากสร้างอิมแพ็กให้กับสังคม
- ทำงานหนัก อดทน ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น
- หากรู้จัก THE STANDARD เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจร่วมทีมสามารถส่งจดหมายแนะนำตัว เรซูเม่ ระบุเงินเดือนที่ต้องการ พอร์ตโฟลิโอ (ถ้ามี) ในรูปแบบ pdf หรือลิงก์เท่านั้น

หัวอีเมลเขียน สมัครงานตำแหน่ง "Junior Wordpress Developer"
อีเมลมาที่ [email protected]

ส่งใบสมัคร
Wanna Join Us?

Webmaster

( 1 Position )
Webmaster

Job Description (รายละเอียดงาน)

- ดูแลการอัปโหลดคอนเทนต์ได้ถูกต้องครบถ้วน
- ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี รับภาวะกดดัน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน
- ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

Requirements (คุณสมบัติผู้สมัครงาน)

- อายุ 22-30 ปี ไม่จำกัดเพศ
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้เรื่อง SEO พื้นฐาน
- สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ได้
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติที่เข้าถึงได้ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และไม่เคอะเขินที่จะสอบถามข้อสงสัยต่างๆ หากไม่รู้หรือไม่เข้าใจ
สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
- หากรู้จัก THE STANDARD เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจร่วมทีมสามารถส่งจดหมายแนะนำตัว เรซูเม่ ระบุเงินเดือนที่ต้องการ พอร์ตโฟลิโอ (ถ้ามี) ในรูปแบบ pdf หรือลิงก์เท่านั้น

หัวอีเมลเขียน สมัครงานตำแหน่ง "Webmaster"
อีเมลมาที่ [email protected]

ส่งใบสมัคร
Wanna Join Us?

Marketing Project Coordinator

( 1 Position )
Marketing Project Coordinator

Job Description (รายละเอียดงาน)

- เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
- ดูแลการดำเนินงานของแต่ละโปรเจกต์ให้ลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้
- จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์

Requirements (คุณสมบัติผู้สมัครงาน)

- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีไหวพริบ คล่องแคล่ว รอบคอบ
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
- ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
- ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถเดินทางมาทำงานที่ออฟฟิศย่าน RCA ในเวลา 10.00-18.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ได้
- หากรู้จัก THE STANDARD เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจร่วมทีมสามารถส่งจดหมายแนะนำตัว เรซูเม่ ระบุเงินเดือนที่ต้องการ พอร์ตโฟลิโอ (ถ้ามี) ในรูปแบบ pdf หรือลิงก์เท่านั้น

หัวอีเมลเขียน สมัครงานตำแหน่ง "Marketing Project Coordinator"
อีเมลมาที่ [email protected]

ส่งใบสมัคร
Wanna Join Us?

Creative Marketing

( 1 Position )
Creative Marketing

Job Description (รายละเอียดงาน)

- ออกแบบแนวทางการทำคอนเทนต์ ทั้งบทความ วิดีโอ พอดแคสต์ รวมถึงโปรเจกต์พิเศษต่างๆ ร่วมกับพาร์ตเนอร์และกองบรรณาธิการ
- วางกลยุทธ์การสื่อสารให้น่าสนใจ ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ทำพรีเซนเทชัน และเป็นคนนำเสนอไอเดียแก่ลูกค้า

Requirements (คุณสมบัติผู้สมัครงาน)

- อายุไม่เกิน 30 ปี
- สนใจในการทำโฆษณาและการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการทำคอนเทนต์ของ THE STANDARD เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางมาทำงานที่ออฟฟิศย่าน RCA ในเวลา 10.00-18.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ได้
- หากมีทักษะในการเขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากรู้จัก THE STANDARD เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจร่วมทีมสามารถส่งจดหมายแนะนำตัว เรซูเม่ ระบุเงินเดือนที่ต้องการ พอร์ตโฟลิโอ (ถ้ามี) ในรูปแบบ pdf หรือลิงก์เท่านั้น

หัวอีเมลเขียน สมัครงานตำแหน่ง "Creative Marketing"
อีเมลมาที่ [email protected]

ส่งใบสมัคร
Wanna Join Us?

Podcast Producer

( 1 Position )
Podcast Producer

Job Description (รายละเอียดงาน)

- รับผิดชอบการผลิตรายการพอดแคสต์ตลอดกระบวนการ ทั้งคิด ผลิต และสร้าง Engagement รวมถึงดูแล Community คุณผู้ฟังของแต่ละรายการ

Requirements (คุณสมบัติผู้สมัครงาน)

- เรียนมาทางสาขาใดก็ได้ พร้อมทำงานเต็มเวลาในตำแหน่งพนักงานประจำ
- เป็นคนถ่อมตัว แต่ลึกๆ รู้ตัวว่าเก่ง และพร้อมมากที่จะพิสูจน์
- มีประสบการณ์ผลิตรายการประเภทใดก็ได้ โทรทัศน์ วิทยุ ยูทูบ พอดแคสต์ แม้แต่ทำงานเขียน ทำเพจ หรือทำอีเวนต์มาก่อน
- ชอบงานสร้างสรรค์ และสามารถคิดแล้วหาวิธีลงมือทำให้เกิดขึ้นได้จริง
- ทำงานแบบ ‘ไปสุดเองได้โดยไม่ต้องสั่ง’
- คิดว่าการทำงานตอบโจทย์ลูกค้า ก็สามารถสนุกและสร้างสรรค์ได้ไม่แพ้การทำงานตอบโจทย์คุณผู้ชมผู้ฟัง
- มี Growth Mindset เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ หรือทุกปัญหาสามารถแก้ได้
- ถ้าภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจร่วมทีมสามารถส่งจดหมายแนะนำตัว เรซูเม่ ระบุเงินเดือนที่ต้องการ พอร์ตโฟลิโอ (ถ้ามี) ในรูปแบบ pdf หรือลิงก์เท่านั้น

หัวอีเมลเขียน สมัครงานตำแหน่ง "Podcast Producer"
อีเมลมาที่ [email protected]

ส่งใบสมัคร
Wanna Join Us?

Podcast Creative

( 1 Position )
Podcast Creative

Job Description (รายละเอียดงาน)

- ทำหน้าที่สร้างสรรค์รายการพอดแคสต์ ทั้งคิด ผลิต และสร้าง Engagement รวมถึงดูแล Community คุณผู้ฟังของแต่ละรายการ

Requirements (คุณสมบัติผู้สมัครงาน)

เรียนมาทางสาขาใดก็ได้ พร้อมทำงานเต็มเวลาในตำแหน่งพนักงานประจำ
- ชอบทำงานตามโจทย์อย่างสร้างสรรค์ เท่าๆ กับการสร้างเนื้อหาแบบออริจินัลเป็นของตัวเอง
- ทำงานแบบ ‘ไปสุดเองได้โดยไม่ต้องสั่ง’
- ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ บ้าพลัง ขยันทำงานจนต้องไล่กลับบ้าน
- ชอบการ Multitasking แต่จัดการตัวเองและงานที่ต้องรับผิดชอบได้ดี ทำงานกับคนจำนวนมากและหลากหลายภาคส่วนได้ดี
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี จับประเด็นเก่ง คุยรู้เรื่อง ชอบพูดคุยกับคนใหม่ๆ
- มีทัศนคติที่ดีกับการทำงานและเพื่อนร่วมงาน
- มี Growth Mindset เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ หรือทุกปัญหาสามารถแก้ได้
- ถ้าภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจร่วมทีมสามารถส่งจดหมายแนะนำตัว เรซูเม่ ระบุเงินเดือนที่ต้องการ พอร์ตโฟลิโอ (ถ้ามี) ในรูปแบบ pdf หรือลิงก์เท่านั้น

หัวอีเมลเขียน สมัครงานตำแหน่ง "Podcast Creative"
อีเมลมาที่ [email protected]

ส่งใบสมัคร
Wanna Join Us?

Podcast Sound Editor

( 1 Position )
Podcast Sound Editor

Job Description (รายละเอียดงาน)

- ทำหน้าที่ตัดต่อรายการต่างๆ งานเสียงเป็นหลัก และงานภาพก็มีบ้าง
- ทำหน้าที่เป็นครีเอทีฟสร้างสรรค์รายการได้ด้วย

Requirements (คุณสมบัติผู้สมัครงาน)

- เรียนมาทางสาขาใดก็ได้ พร้อมทำงานเต็มเวลาในตำแหน่งพนักงานประจำ
- มีประสบการณ์ตัดต่อภาพ และ/หรือ เสียง มาบ้าง ไม่ว่าจะวิดีโอหรือพอดแคสต์
- ใช้โปรแกรมตัดต่อเสียงหรือภาพได้อย่างคล่องแคล่ว
- ชอบฟังพอดแคสต์เป็นทุนเดิม ตื่นเต้นที่จะได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมกับคอนเทนต์ของพอดแคสต์ พร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา
- มีความละเอียดเนี้ยบเป๊ะ หากสามารถจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างเป็นระบบ ลุล่วง ไม่มีหลุด ไม่มีผิด จะรู้สึกภูมิใจมาก

สนใจร่วมทีมสามารถส่งจดหมายแนะนำตัว เรซูเม่ ระบุเงินเดือนที่ต้องการ พอร์ตโฟลิโอ (ถ้ามี) ในรูปแบบ pdf หรือลิงก์เท่านั้น

หัวอีเมลเขียน สมัครงานตำแหน่ง "Podcast Sound Editor"
อีเมลมาที่ [email protected]

ส่งใบสมัคร
Back to Top