• THE STANDARD เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

    หากคุณเป็นคนที่สนใจข่าวสารรอบตัว กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคมไปด้วยกัน THE STANDARD ชวนคุณมาร่วมทีมหลายตำแหน่ง

THE STANDARD WEALTH

Content Creator

( THE STANDARD WEALTH : 1 Position )

Function (ตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้าง)

- ผลิตเนื้อหาข่าวเศรษฐกิจประจำวันโดยเฉพาะข่าวการเงิน การลงทุน ตลาดหุ้น นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- ต่อยอดประเด็นข่าวเศรษฐกิจ และผลิตเนื้อหาให้สอดคล้องเหมาะสมทันสถานการณ์
- ประสานงาน สัมภาษณ์ ติดต่อกับแหล่งข่าว และเกาะติดประเด็นข่าวเศรษฐกิจ เพื่อนำมาผลิตเป็นเนื้อหาข่าวประจำวัน
- ออกแบบ และสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอข่าวเศรษฐกิจในรูปแบบของบทความ บทสัมภาษณ์ อินโฟกราฟิก และคลิปวิดีโอ

Suitable (เหมาะกับใคร)

- ไม่จำกัดอายุ
- ต้องมีประสบการณ์การทำงานข่าวเศรษฐกิจอย่างน้อย 2 ปี
- มีความรู้รอบด้าน ข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจทั่วไป การตลาด สตาร์ทอัพ ไปจนถึงการเงิน การลงทุน
- มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดีถึงดีมาก สามารถแปลข่าวและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
- มีความสามารถในการจับประเด็นได้ดี ต่อยอดเป็นเนื้อหาหลายรูปแบบ เช่น อินโฟกราฟิก วิดีโอ
- หากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือประสบการณ์การทำงานกับแหล่งข่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานร่วมกับกองบรรณาธิการได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานกับผู้อื่น
- มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง

สมัครงานตำแหน่ง Content Creator (THE STANDARD WEALTH)
สามารถกรอกใบสมัครเพื่อแนะนำตัว และ แนบลิงก์เรซูเม่

กรอกใบสมัคร
THE STANDARD NOW

Content Creator

( THE STANDARD NOW : 1 Position )

Function (ตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้าง)

- ทำประเด็น เขียนข่าว เขียนสคริปต์รายการข่าว และสคริปต์ตัดต่อวิดีโอข่าว
- เวลาการทำงานช่วงรายการสดปกติ 13.00-22.00 น. และสามารถสแตนด์บายในช่วงเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดได้ หากมีกรณีรายการพิเศษ

Suitable (เหมาะกับใคร)

- มีประสบการณ์การทำงานข่าวอย่างน้อย 2 ปี
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานออนไลน์เป็นอย่างดี
- รักการทำข่าว มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวอย่างหลากหลาย
- มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี สามารถแปลข่าวและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
- หากมีประสบการณ์การทำงานกับแหล่งข่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทักษะการทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
- มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง

สมัครงานตำแหน่ง Content Creator (THE STANDARD NOW)
สามารถกรอกใบสมัครเพื่อแนะนำตัว และ แนบลิงก์เรซูเม่

กรอกใบสมัคร