×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Internship

รายละเอียดการฝึกงาน
• ระยะเวลาในการฝึกงานขั้นต่ำ 2 เดือน
• มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
• ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์
• หากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 3 สัปดาห์ แสดงว่าท่านไม่ผ่านการพิจารณา
• สามารถร่วมฝึกงานได้ทั้งการฝึกแบบสหกิจศึกษา หรืออยากเพิ่มประสบการณ์การทำงานส่วนตัว

ติดต่อ : [email protected]


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising