×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Learning Designer – Executive Training (Junior / Senior / Lead)

Sauce Skills บริษัทร่วมทุนของ THE STANDARD และ Bluebik ที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้าน Digital Transformation ครบวงจร เปิดรับสมัครงาน

Sauce Skills คือบริษัท Corporate Training ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทักษะด้านผู้นำ ธุรกิจ และดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการและ Pain Point ของธุรกิจให้สอดรับกับคลื่นความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้าง Future Leaders ที่เก่งรอบด้าน

รายละเอียดงาน
• ออกแบบหลักสูตรการสอน ตั้งแต่ Expected Outcome, Outline, Learning Activity & Experience ร่วมกับผู้สอนให้เข้าใจง่ายและเอาไปใช้ได้จริง
• ออกแบบสไลด์และเอกสารประกอบการสอนร่วมกับ Graphic Designer 
• ประสานงานกับ Instructors, Designers, Project Managers, Business Development Team เพื่อ Customize Content & Experience ให้ตอบโจทย์ผู้เรียน และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
• ประเมินการสอนของ Instructors

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในสายงาน Learning Design หรือ Story Curation พร้อมทำงานแบบเต็มเวลา

• มีประสบการณ์ในสายงาน Training, Human Resource Development, Transformation, Offline Event
• สนใจเนื้อหาด้านธุรกิจ ความเป็นผู้นำ และทักษะที่ตอบโจทย์โลกอนาคต
• สนใจงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคคล
• มีทักษะในการออกแบบ Presentation ผ่านโปรแกรม Google Slides ได้อย่างคล่องแคล่ว
• ชื่นชอบการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน มีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดีเยี่ยม
• มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ สนใจสร้างความแตกต่างให้กับงานที่ทำ


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจร่วมงานกับ Sauce Skills สามารถส่งเรซูเมได้ที่ [email protected]

X
Close Advertising