×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Graphic Designer

รายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบการออกแบบ Art Work และโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย
2. สนับสนุนและช่วยเหลือการทำงานของสมาชิกภายในหน่วยงาน

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ ดิจิทัลมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและผลิตงานศิลป์ตั้งแต่ 0-1 ปี
3. มีทักษะการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
4. มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการออกแบบและผลิตงานศิลป์ขององค์กร
5. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในการออกแบบ สร้างสรรค์ และผลิตงานศิลป์ให้แก่ผู้อื่น


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising