×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Account Manager – Executive Training

Sauce Skills บริษัทร่วมทุนของ THE STANDARD และ Bluebik ที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้าน Digital Transformation ครบวงจร เปิดรับสมัครงาน

Sauce Skills คือบริษัท Corporate Training ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทักษะด้านผู้นำ ธุรกิจ และดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการและ Pain Point ของธุรกิจให้สอดรับกับคลื่นความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้าง Future Leaders ที่เก่งรอบด้าน

รายละเอียดงาน
• ติดต่อและนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าไปนำเสนอ
• เข้าใจความต้องการของลูกค้า นำเสนอ ต่อรอง และปิดการขาย
• สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้กับองค์กร
• ประสานงานระหว่างลูกค้ากับองค์กร

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์ด้านการขายตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
• สนใจด้านการพัฒนาคน และด้าน Leadership, Business และ Digital
• ชื่นชอบการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และประสานงานที่ดีเยี่ยม
• สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ สนใจสร้างความแตกต่างให้กับงานที่ทำ
• หากเคยทำงานที่ต้องขายให้กับฝ่าย HR จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจร่วมงานกับ Sauce Skills สามารถส่งเรซูเมได้ที่ [email protected]

X
Close Advertising