The Lifetime of
King Bhumibol
Adulyadej

หนังสือพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ ๙
โดย THE STANDARD

จัดพิมพ์จำนวนจำกัด ไม่จำหน่ายตามร้านหนังสือ
ราคาเล่มละ ๙๙๐ บาท จัดส่งทั่วประเทศฟรี
สั่งจองได้แล้ววันนี้ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐