×

News

THE STANDARD รับสมัครงาน
10 เมษายน 2024

Content Creator (Social/Environmental)

ผลิตเนื้อหา รูปแบบการเล่าเรื่อง และคอนเทนต์ที่ได้รับมอบหมาย ในประเด็นในเชิงสังคม (การศึกษา เมือง และอื่นๆ) และสถานการณ์เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม รายละเอียดงาน  ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งในรูปแบบของงานเขียน และวิดีโอ ตามภารกิจข่าวที่ได้รับมอบหมาย เช่น สกู๊ปข่าว ถ่ายทอดสดพิเศษ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ลงพื้นที่ภาคสนาม ถ่ายทอด...
THE STANDARD รับสมัครงาน
27 มีนาคม 2023

Content Creator (Feature)

ผลิตเนื้อหา รูปแบบการเล่าเรื่อง และคอนเทนต์ที่ได้รับมอบหมาย เช่น สกู๊ปข่าว, รายการ KEY MESSAGES, รายการ NOW, ถ่ายทอดสดพิเศษ และรายการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดงาน ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งในรูปแบบของงานเขียน ภาพ และวิดีโอ ตามความถนัดและภารกิจข่าวที่ได้รับมอบหมาย เช่น สกู๊ปข่าว, รายการ KEY MESSAGES, รายการ NOW, ถ่ายทอดสดพิเศษ และ...

X
Close Advertising