×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Solution Designer – Executive Training

Sauce Skills บริษัทร่วมทุนของ THE STANDARD และ Bluebik ที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้าน Digital Transformation ครบวงจร เปิดรับสมัครงาน

Sauce Skills คือบริษัท Corporate Training ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทักษะด้านผู้นำ ธุรกิจ และดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการและ Pain Point ของธุรกิจให้สอดรับกับคลื่นความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้าง Future Leaders ที่เก่งรอบด้าน

รายละเอียดงาน
• เข้าใจและวิเคราะห์โจทย์พัฒนาผู้นำของลูกค้าจากทีม Sales ร่วมกับ Chief Solution Design Officer
• ออกแบบ Solution โดยเฉพาะ Customized Program Learning Journey ร่วมกับ Chief Solution Design Officer
• ประสานงานสื่อสารกับทีม Sales, Learning Design, และ Project Manager เพื่อให้พวกเขาเข้าใจและ Execute ได้ตามที่วางไว้

คุณสมบัติ
• ชอบพัฒนาตัวเอง และหาความรู้ด้าน Soft Skills, Business และ Digital
• ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และคิดเป็นระบบ
• ชอบคิดนอกกรอบ ออกแบบให้แตกต่าง และตรงโจทย์
• ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในการร่วมออกแบบหลักสูตรพัฒนาผู้นำ


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจร่วมงานกับ Sauce Skills สามารถส่งเรซูเมได้ที่ [email protected]

X
Close Advertising