×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Creative

รายละเอียดงาน
1. คิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ทั้งตอบโจทย์และสนุก เพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
2. ออกแบบเนื้อหาและดูแลกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อการฝึกและพัฒนาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทั้งกระบวนการ
3. จัดทำพรีเซนเทชันและนำเสนอไอเดียงานแก่ลูกค้า

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
3. พร้อมทำงานแบบเต็มเวลา
4. พร้อมรับเด็กจบใหม่ไฟแรง และมีความครีเอทีฟสูง
5. รู้จักและเข้าใจเนื้อหาของรายการ KND (คำนี้ดี) เป็นอย่างดี
6. มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
7. สามารถสื่อสารและนำเสนองานได้ (กรณีขายงานลูกค้า)
8. ขยัน เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ชอบทำอะไรใหม่ๆ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง
9. เสพสื่อหลากหลาย ติดตามและศึกษาเทรนด์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
10. มีความรับผิดชอบสูง รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้จนจบกระบวนการ และสนุกกับการทำงานเป็นทีม


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising