×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Content Creator (Feature)

รายละเอียดงาน
• ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งในรูปแบบของงานเขียน ภาพ และวิดีโอ ตามความถนัดและภารกิจข่าวที่ได้รับมอบหมาย เช่น สกู๊ปข่าว, รายการ KEY MESSAGES, รายการ NOW, ถ่ายทอดสดพิเศษ และรายการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
• ลงพื้นที่ภาคสนาม ถ่ายทอดสด เปิดหน้ารายงานข่าว ประเมินสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที
• ประสานงานภายในทีมที่รับผิดชอบโปรเจกต์หรือคอนเทนต์ต่างๆ ตามที่ทีมได้รับมอบหมายได้
• เรียบเรียง ตรวจสอบ ปรับปรุง คุณภาพและความถูกต้องของคอนเทนต์ที่รับผิดชอบ ก่อนส่งให้บรรณาธิการตรวจและอนุมัติขั้นสุดท้าย
• ประสานงานกับแหล่งข่าว และสร้างเครือข่ายกับแหล่งข่าวในคอนเทนต์ที่รับผิดชอบ
• ติดตามและสังเกต (Monitor) คอนเทนต์ที่ได้รับมอบหมาย และออกแบบรูปแบบและวิธีการนำเสนอเนื้อหา

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีทุกสาขา
• หากมีประสบการณ์ด้านงานข่าวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผลิตข่าวทั้งในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ
• มีความรู้ ความสามารถ ในการวิเคราะห์ประเด็นและสถานการณ์ต่างๆ
• มีความรู้ ความถนัด และความเชี่ยวชาญ ในประเด็นข่าวที่รับผิดชอบ เช่น สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และการศึกษา เป็นต้น
• มีความรู้ ความเข้าใจผู้ชม เพื่อออกแบบและพัฒนาการนำเสนอข่าวรูปแบบใหม่ๆ


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising