×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Video Creative

รายละเอียดงาน
1. คิดคอนเซปต์ ออกแบบและพัฒนาเนื้อหางานวิดีโอตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำพรีเซนเทชันและนำเสนอไอเดียงานวิดีโอแก่ลูกค้าและทีมงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดูแลเนื้อหาวิดีโอตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่างกระบวนการถ่ายทำ ไปจนถึงการเผยแพร่เสร็จสิ้น

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการคิดเรื่องเล่าเป็นวิดีโอเสมอ
3. มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารระดับดีเยี่ยม สามารถนำเสนอไอเดียแก่ลูกค้าและทีมงานได้อย่างทรงพลัง
4. มีทักษะการค้นคว้าข้อมูล จับประเด็น สัมภาษณ์ และเรียบเรียงข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ
5. เข้าใจการทำงานโปรดักชัน สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อเบื้องต้นได้
6. เข้าใจลูกค้า เข้าใจผู้ชม และเข้าใจแพลตฟอร์ม
7. ชอบเรียนรู้ ทดลอง และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
8. ปรับตัวเก่ง สนุกกับการทำงานเป็นทีม


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising