×
406906

ON THIS DAY

ON THIS DAY

ON THIS DAY

Storytelling Podcast เล่าเรื่องราวในอดีต เพื่อความเข้าใจในปัจจุบัน และเชื่อมโยงให้มองเห็นอนาคต

14ตุลา 47ปีไม่เปลี่ยนแปลง podcast on this day
13 ตุลาคม 2020

14 ตุลา: นักศึกษา การต่อสู้ และบทเรียน 47 ปีที่ไม่เคยเปลี่ยน

*แนะนำให้ใส่หูฟังเพื่ออรรถรสที่สมบูรณ์*   เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ในความทรงจำของคุณเป็นแบบไหน   การลุกขึ้นของขบวนการนักศึกษา ประชาชน ที่ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร, ความรุนแรงของเหตุการณ์การปะทะ, การประท้วงบนถนนของคนจำนวนเรือนแสน   แล้วจำได้ไหมว่า อะไรที่นำพาทุกอย่างไปสู่จุดนั้น   เพื่อทบทวนอดี...