×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Content Creator

รายละเอียดงาน
1. คิดสร้างสรรค์และดำเนินการผลิตคอนเทนต์วิดีโอสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ทั้ง Long-form (สำหรับ YouTube) และ Short-form (สำหรับ Reels, TikTok และ Shorts)
2. พัฒนารายการตามโจทย์ของลูกค้า

คุณสมบัติ
1. อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีทุกสาขา
3. พร้อมทำงานแบบเต็มเวลา
4. ทักษะการใช้ภาษาไทยและอังกฤษในระดับดีมาก
5. มีประสบการณ์สร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบใดก็ได้อย่างน้อย 3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านคอนเทนต์ประเภทวิดีโอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันเรียนรู้พัฒนาตัวเอง ชอบทำอะไรใหม่ๆ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง เสพสื่อหลากหลาย ติดตามเทรนด์และข่าวสารอยู่เสมอ
7. มีความรับผิดชอบสูง รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้จนจบกระบวนการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising