×
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CEO ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด

  ประเภทการรับเรื่องร้องเรียน*

  รายละเอียด*

  เอกสารแนบ

  รองรับไฟล์ .doc .xls .pdf .jpeg .tif (ขนาดไม่เกิน 2MB)
  และไม่อนุญาติให้อัพโหลดไฟล์ .exe

  ช่องทางติดต่อกลับผู้ร้องเรียน

  ชื่อ-นามสกุล

  เบอร์โทรศัพท์

  Email

  *หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็น
  Close Advertising