×

Internship

THE STANDARD รับสมัครงาน
10 พฤษภาคม 2022

Internship

• ระยะเวลาในการฝึกงานขั้นต่ำ 2 เดือน • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป • ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ • หากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 3 สัปดาห์ แสดงว่าท่านไม่ผ่านการพิจารณา • สามารถร่วมฝึกงานได้ทั้งการฝึกแบบสหกิจศึกษา หรืออยากเพิ่มประสบการณ์การทำงานส่วนตัว ติดต่อ : people@thestandard...

X
Close Advertising