×

Product Development

THE STANDARD รับสมัครงาน
26 กุมภาพันธ์ 2024

Graphic Designer

รับผิดชอบการออกแบบอาร์ตเวิร์ก และโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดงาน รับผิดชอบการออกแบบ Art Work และโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนและช่วยเหลือการทำงานของสมาชิกภายในหน่วยงาน คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ ดิจิทัลมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและผลิตงานศิลป์ตั้งแต่ 0-1 ปี มีทัก...
THE STANDARD รับสมัครงาน
26 กุมภาพันธ์ 2024

Content Creator

ผลิตเนื้อหาโดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น งานเขียน วิดีโอ คลิปสั้น งานเสวนา และอื่นๆ ให้ตอบโจทย์กับทิศทางของงาน รายละเอียดงาน ผลิตเนื้อหาและจัดทำรูปแบบการนำเสนอที่ตอบโจทย์กับทิศทางของงานที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์และนำเสนอแผนการพัฒนาคอนเทนต์ และรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบบทความ อินโฟกราฟิก และวิดีโอ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยว...

X
Close Advertising