×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Social Video Creator

รายละเอียดงาน
1. วิเคราะห์ นำเสนอ และผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอขนาดสั้นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆ
2. ติดตามและมอนิเตอร์ข่าวและกระแสต่างๆ รวมถึงรายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ เพื่อเสนอแผนปรับเปลี่ยนการทำงานและผลิตคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
3. ลงพื้นที่หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรภายนอก เพื่อหาข้อมูลผลิตเป็นคอนเทนต์
4. รักษาคุณภาพและความถูกต้องของงาน ออกแบบและเสนอรูปแบบการนำเสนอคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการผลิตคอนเทนต์วิดีโอตั้งแต่ 0-1 ปี
3. หากมีประสบการณ์ด้านการถ่ายทำและตัดต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์
5. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผลิตคอนเทนต์ต่างๆ ในรูปแบบวิดีโอขนาดสั้นที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆ
6. มีความรู้ ความเข้าใจผู้ชมและลูกค้า เพื่อออกแบบและพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ๆ
7. ทำงานไว เรียนรู้เร็ว รับมือกับความกดดันได้ดี


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising