×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Deputy Editor

รายละเอียดงาน
1. ทำงานร่วมกับบรรณาธิการ THE STANDARD POP เพื่อบริหารจัดการคอนเทนต์รายวันของ THE STANDARD POP
2. ตรวจงานรายวันของทีมงาน ได้แก่ บทความ สคริปต์วิดีโอ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ดูแลเรื่องการบริหารงบ การเบิกจ่ายของกอง ฟรีแลนซ์ และคอลัมนิสต์ ในด้านงานเขียน
4. ช่วยติดตามและสังเกต (Monitor) ข่าวสารรายวันที่เกี่ยวข้องกับป๊อปคัลเจอร์และแฟชั่น
5. เป็นตัวแทนในการประชุม ออกงาน หรือเดินทางไปต่างประเทศ กรณีที่บรรณาธิการ THE STANDARD POP ติดภารกิจอื่น
6. สามารถบริหารทีมงานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
7. ทำงานร่วมกับบรรณาธิการ THE STANDARD POP และ News Director ในงานที่จะต้องช่วยทำประเด็นข่าวร่วมกับหน่วยข่าวอื่นๆ ของ THE STANDARD

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการผลิตคอนเทนต์ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์
4. เป็นผู้ที่มีความสนใจและอัปเดตข่าวสารในวงการป๊อปคัลเจอร์ บันเทิง ศิลปะ และแฟชั่นอยู่เสมอ
5. มีทักษะด้านการเขียนและการตรวจข่าวได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการทำสื่อออนไลน์
6. มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เพื่อสื่อสารกับแบรนด์และค่ายต่างประเทศ
7. มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุด หากมีประเด็นข่าวด่วนที่ต้องรายงาน
8. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง SEO และแพลตฟอร์มออนไลน์ขั้นพื้นฐาน


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising