×

องค์กรสุขภาพดีเริ่มต้นได้อย่างไร [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
27.01.2020
  • LOADING...

สุขภาพของพนักงานคือปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แล้วองค์กรที่วางกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทำอย่างไรจนได้รับการคัดเลือกจากโครงการ ‘Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality’ ว่าคือองค์กรสุขภาพเป็นเลิศในประเทศไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising