Menu

News

17 สิงหาคม 2018

นักเรียนนักศึกษาบุกกระทรวง จี้ยกเลิกกฎใหม่คุมเข้มชีวิต

เช้าวันนี้กลุ่ม สนท. บุกกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ผู้ใหญ่ยกเลิกร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ปี 2548 ที่กำลังแก้ใหม่ พร้อมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้อง และบอกว่าหากยังไม่มีความคืบหน้าจะกลับมาใหม่   อ่านเพิ่มเติมที่  เหมือนเอาขาไปต่อแขน! นักศึกษาบุก ศธ. จี้ยกเลิกกฎกระทรวงใหม่ ชี้ละเมิดสิทธิ ไม่ได้คำตอ...

MOST POPULAR