×

ชมคลิป: ส่งออกแบกไม่ไหว เศรษฐกิจไทยจะไม่โตเท่าในอดีต | KEY MESSAGES #132

21.04.2024
  • LOADING...

ภาคการส่งออกคิดเป็นครึ่งหนึ่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย แต่วันนี้สินค้าชูโรงที่เคยทำให้ไทยโดดเด่น กำลังกลายเป็นสินค้าที่โลกไม่ต้องการ และอาจทำให้อนาคตของประเทศไม่สดใสอีกต่อไป

 

ตัดต่อ: วชิระ มากทรัพย์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising