×

การดูแลจิตใจ

กรมสุขภาพจิต
8 ตุลาคม 2022

ห่วงใยสภาพจิตใจประชาชนต่อกรณีเหตุโศกนาฏกรรม กรมสุขภาพจิตแนะดูแลจิตใจ หลีกเลี่ยงการรับข่าวที่มากเกินไป

วันนี้ (8 ตุลาคม) กรณีเหตุโศกนาฏกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำภู ก่อให้เกิดความเสียใจแก่คนไทยทั้งประเทศ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด และเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเครียดทางด้านจิตใจกับประชาชนทุกคน   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อแนะนำแก่ประชาชนในการดูแลจิตใจเมื่อทราบข่าวหรือเห็นภาพความรุนแรง ดังนี้   หลีกเลี่ย...
ดูแลจิตใจ
7 ตุลาคม 2022

เปิดวิธีดูแลจิตใจตัวเองหลังเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรง

โศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู กลายเป็นเรื่องสะเทือนขวัญทั้งคนไทยและคนทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้พบเห็นเหตุการณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจิตใจในระยะยาวจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้   THE STANDARD สรุปวิธีดูแลจิตใจตัวเองหลังเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรง โดยศูนย์สุขภาวะทางจ...


X
Close Advertising