×

กระทรวงวัฒนธรรม

14 เมษายน 2024

สถานเอกอัครราชทูต 35 แห่ง ร่วมทำคลิปอวยพรสงกรานต์ 2567 ส่งความสุขและความปรารถนาดีแก่คนไทย

วันนี้ (14 เมษายน) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายส่งเสริม Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศตามนโยบายรัฐบาล และขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในการสร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลก   เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสประเพณีสงก...
ชุดไทยพระราชนิยม
27 กุมภาพันธ์ 2024

นายกฯ เตรียมประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทานวชิรภักดิ์ สั่ง ก.วัฒนธรรม เร่งขึ้นทะเบียนยูเนสโกชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกโลก

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดีไซน์ลายวชิรภักดิ์ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 25...
23 กุมภาพันธ์ 2024

โพลวันมาฆบูชาเผย เด็กไทยทั่วประเทศน้อมนำคำสอน ทำดี มีสติ ถือศีลห้า

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อวันมาฆบูชา ปี 2567 จากกลุ่มตัวอย่างเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศจำนวน 21,094 คน ครอบคลุมทุกภูมิภาค   เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ...
ดนตรีไทย
9 กุมภาพันธ์ 2024

รัฐหนุนเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น เพิ่มพัฒนาการทางสมอง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น    ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นด...
30 ธันวาคม 2023

วธ. เผยผลโพล คนไทยอยาก ‘สวดมนต์ข้ามปี’ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตั้งใจลด ละ เลิกอบายมุข ขอของขวัญปีใหม่เรื่องสุขภาพแข็งแรง การเรียน-การงาน

วันนี้ (30 ธันวาคม) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อกิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับศักราชใหม่ 2567’ จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 13,100 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค    โดยมีผลสรุป ดังนี้ เด็ก...
29 ธันวาคม 2023

กระทรวงวัฒนธรรมเผย วัด ศาสนสถาน และโบราณสถาน 3 จังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม เร่งสำรวจ ช่วยเหลือ และซ่อมแซม

วันนี้ (29 ธันวาคม) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจราชการได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2566 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา, สตูล, นราธิวาส, ปัตตานี และยะลา  ...
พระศิวะสำริด-ประติมากรรมสตรี
17 ธันวาคม 2023

พิพิธภัณฑ์สหรัฐฯ เตรียมส่งคืน 2 โบราณวัตถุ ‘พระศิวะสำริด-ประติมากรรมสตรี’ อายุศตวรรษที่ 16 กลับไทย

วันนี้ (17 ธันวาคม) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า พนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานเรื่อง แมกซ์ ฮอลเลน ผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปเมโทรโพลิแทน (The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET) สหรัฐอเมริกา มอบหมายให้ จอห์น กาย ภัณฑารักษ์แผนกเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้แทน...
Lisa BLACKPINK หรือ ลลิษา มโนบาล
28 กันยายน 2023

Lisa BLACKPINK ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรกิตติมศักดิ์ ‘ผู้นำพลังศรัทธาเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทย’ จากกระทรวงวัฒนธรรม

วันนี้ (28 กันยายน) กระทรวงวัฒนธรรมมีการประกาศรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนึ่งในนั้นคือ ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล หรือ Lisa BLACKPINK ศิลปิน K-Pop ระดับโลก ที่ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรกิตติมศักดิ์ ‘ผู้นำพลังศรัทธาเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทย’   เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ...
19 กันยายน 2023

เมืองโบราณศรีเทพ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก พัชรวาท-เสริมศักดิ์ ร่วมฉลอง พร้อมย้ำภารกิจรัฐบาลเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วันนี้ (19 กันยายน) ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวการประกาศขึ้นทะเบียน ‘เมืองโบราณศรีเทพ’ เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก    พล.ต.อ. พัชรวาท กล่าว...
บุ้ง ทะลุวัง
16 กันยายน 2023

บุ้ง ทะลุวัง เข้าพบพนักงานสอบสวน ไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติ ปมชุมนุมที่เพื่อไทย-กระทรวงวัฒนธรรม ย้ำไม่กังวลคำร้องขอถอนการประกันตัวตีตก

วันนี้ (16 กันยายน) เนติพร ติวเตอร์และนักกิจกรรม หรือ บุ้ง ทะลุวัง กล่าวว่า วันนี้ตนและกลุ่มสมาชิกคนอื่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาจากกรณีการชุมนุมประท้วงที่กระทรวงวัฒนธรรมในข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการ จุดพลุไฟ และ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ เนื่องจากการชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมที่ไม่ได้มีการแจ้งต่อตำรวจในพื้นที่ นอกจากนี้ยังถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับ พ.ร...

Close Advertising