×

1 พฤษภาคม – วันแรงงานแห่งชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
01.05.2024
  • LOADING...

วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ขณะที่ทั่วโลกหยุดฉลองวันเดียวกันนี้ในฐานะวันกรรมกรสากล เรียกเป็นภาษาอังกฤษต่างกันไปว่า International Workers’ Day, Labour Day หรือ Workers’ Day โดยในบางประเทศกำหนดวันฉลองแตกต่างออกไป เช่น แคนาดาและสหรัฐอเมริกาฉลองวันแรงงานในวันจันทร์แรกของเดือนกันยายน

 

วันแรงงานเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อที่จะฉลองให้กับหยาดเหงื่อของผู้ใช้แรงงานที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

โดยในอดีต วันแรงงานถือเป็นวันเริ่มต้นการเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ เกษตรกรในยุโรปจะจัดพิธีฉลองและบวงสรวงเทพเจ้าแห่งการเกษตร 

 

แต่ที่มาของการหยุดงานในวันนี้เกิดขึ้นเมื่อยุโรปเปลี่ยนถ่ายจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม แรงงานเข้าสู่วงจรการผลิตในรูปแบบต่างๆ โดยเริ่มต้นทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 10-16 ชั่วโมงในหลายประเทศ สภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในระดับเลวร้าย ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เริ่มมีการเรียกร้องให้ปรับปรุงเวลาและเงื่อนไขการทำงานในหลายประเทศ สหภาพแรงงานของหลายองค์กรในเมืองใหญ่ๆ ได้ข้อสรุปที่ออกมาในรูปของ ‘วันทำงาน 8 ชั่วโมง’ หรือ ‘Eight Hour Day’ ซึ่งต่อมาได้นำมาใช้เป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานที่ยึดถือกันทั่วโลก

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising