×

กระทรวงวัฒนธรรมเผย วัด ศาสนสถาน และโบราณสถาน 3 จังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม เร่งสำรวจ ช่วยเหลือ และซ่อมแซม

โดย THE STANDARD TEAM
29.12.2023
  • LOADING...

วันนี้ (29 ธันวาคม) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจราชการได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2566 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา, สตูล, นราธิวาส, ปัตตานี และยะลา 

 

พบว่ามี 3 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี และยะลา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และมีเครือข่ายทางวัฒนธรรม บุคลากร และสถานที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้รับผลกระทบในภาพรวม 3 จังหวัด ได้แก่ วัด ที่พักสงฆ์ 22 แห่ง, มัสยิด สุเหร่า 106 แห่ง, ชุมชนคุณธรรม 49 แห่ง, เครือข่ายวัฒนธรรม 1 กลุ่ม, แหล่งเรียนรู้ โบราณสถาน 4 แห่ง และบุคลากรในสังกัด 21 ราย

 

เสริมศักดิ์กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดข้างต้นได้ลงพื้นที่และให้การช่วยเหลือเยียวยาเครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแล้ว ด้วยการสนับสนุนถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่นๆ พร้อมทั้งได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน และเข้าสู่มาตรการการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาลต่อไป  

 

นอกจากนี้ได้ประสานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานข้อมูลต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมถึงการประสานงานช่วยเหลือและให้กำลังใจเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสียหายและให้การช่วยเหลือฟื้นฟู 

 

เสริมศักดิ์กล่าวอีกว่า ในส่วนของศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบนั้น กรมการศาสนาอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือ ซ่อมแซม และบูรณะศาสนสถาน ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรืออยู่ภายใต้องค์การศาสนาที่กรมการศาสนารับรอง โดยให้ความช่วยเหลือ บูรณะ และซ่อมแซม อาคารสถานที่ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการประกอบศาสนกิจ เช่น ที่อาบน้ำละหมาด ห้องสุขา ระบบไฟฟ้า และระบบประปา เป็นต้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising