×

Lisa BLACKPINK ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรกิตติมศักดิ์ ‘ผู้นำพลังศรัทธาเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทย’ จากกระทรวงวัฒนธรรม

28.09.2023
  • LOADING...
Lisa BLACKPINK หรือ ลลิษา มโนบาล

วันนี้ (28 กันยายน) กระทรวงวัฒนธรรมมีการประกาศรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนึ่งในนั้นคือ ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล หรือ Lisa BLACKPINK ศิลปิน K-Pop ระดับโลก ที่ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรกิตติมศักดิ์ ‘ผู้นำพลังศรัทธาเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทย’

 

เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ทางคณะกรรมการจึงได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ทั้งเด็กและเยาวชน บุคคลรวมทั้งนิติบุคคลและคณะบุคคล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีคุณูปการต่อการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุน รักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามจนประสบความสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

รางวัลวัฒนคุณาธรกิตติมศักดิ์ 

 

สำหรับ Lisa BLACKPINK ถือเป็นศิลปินสาวชาวไทยที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทั้งการปล่อยผลงานเพลงในฐานะสมาชิกวง BLACKPINK ที่สร้างปรากฏการณ์และทำลายสถิติบนชาร์ตเพลงอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงผลงานโซโล่ของเธออย่าง LALISA ที่มีการสอดแทรกวัฒนธรรมไทยไว้ในมิวสิกวิดีโอ ซึ่งปัจจุบันมิวสิกวิดีโอ LALISA มียอดผู้เข้าชมบนยูทูบสูงกว่า 655 ล้านครั้ง (ตัวเลข ณ วันที่ 28 กันยายน 2566) นอกจากนี้ยังมีเพลง MONEY ที่เพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการเป็นเพลงของศิลปินเดี่ยว K-Pop ที่ทำยอดสตรีมมิงเกิน 1 พันล้านครั้งบนแพลตฟอร์ม Spotify ได้สำเร็จ 

 

ภาพ: lalalalisa_m / Instagram, กระทรวงวัฒนธรรม / Facebook 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising