×

5 ปณิธานรับปีใหม่ เพื่อให้อายุชีวภาพลดลง

30.12.2023
  • LOADING...

ใกล้ถึงช่วงเวลาปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะตั้งปณิธานเพื่อทำสิ่งต่างๆ ให้ชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพกายและใจที่มักเป็นความตั้งใจลำดับต้นๆ ของ New Year’s Resolution เสมอ 

Top to Toe จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ปีหน้าเป็นปีที่แข็งแรง เลยอยากชวนตั้งปณิธานปีใหม่ 5 ข้อ ที่จะทำให้อายุทางชีวภาพลดลง โดยกลับไปยังเรื่องพื้นฐานที่สามารถทำตามได้จริง เพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติ

 


 

Credits

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising