×

ทางลัดร่างกาย ทำอย่างไรให้ดึงไขมันใช้แทนน้ำตาล

07.10.2023
  • LOADING...

ตามธรรมชาติแล้วเมื่อเรากินน้ำตาลเข้าไป ร่างกายจะดูดซึมและนำน้ำตาลไปใช้ทันที น้ำตาลจึงเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว ต่างจากไขมันที่ร่างกายจะนำมาใช้เป็นลำดับถัดไป ทำให้หลายคนที่ต้องการเผาผลาญไขมันหรือลดความอ้วนจึงทำไม่สำเร็จสักที

 

Top to Toe และ ดร.​ข้าว ต้นสมบูรณ์ ขอนำเสนอทางลัดที่ช่วยให้ร่างกายนำไขมันมาเป็นแหล่งพลังงานหลัก เพื่อให้ไขมันถูกใช้และนำไปสู่เป้าหมายการลดไขมันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 


 

Credits


The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising