×

วิธีควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในช่วงปลอดภัยและไม่พุ่งสูง

18.03.2023
  • LOADING...

หลายคนเพิ่งตรวจสุขภาพรับต้นปี เพื่อดูการทำงานของร่างกายและค่าของอวัยวะต่างๆ นอกจากระดับไขมันดี-เลวแล้ว ‘ระดับน้ำตาลในเลือด’ ก็เป็นอีกอย่างที่หลายคนกังวล เพราะใกล้ความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานไปทุกที 

 

Top to Toe เอพิโสดนี้ จะพาไปทำความรู้จักอินซูลินและโรคเบาหวานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งยังรวบรวมข้อเท็จจริงของโรคนี้ว่ามีความเชื่อไหนที่ถูกต้องบ้าง กินอะไรได้ และห้ามกินอะไร รวมถึงวิธีรักษาระดับน้ำตาลในเลือดที่คนเป็นหรือไม่เป็นเบาหวานก็ควรทำ เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

Top to Toe พอดแคสต์สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจรดเท้า ดำเนินรายการโดย ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

 


 

Credits
The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

 

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Creative Care Label

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster xxx

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising