×

กินแบบ FMD ร่างกาย Fasting แบบไม่ต้องทำ IF

06.04.2024
  • LOADING...

กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับงานวิจัยที่กล่าวว่า การทำ IF เพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ แต่ก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญมาโต้แย้งถึงวิธีการเก็บข้อมูลที่อาจยังไม่ครอบคลุม

 

แม้ว่าการทำ IF จะมีประโยชน์ แต่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ แล้วก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำ

 

Top to Toe จึงขอเสนอการกินแบบ FMD (Fasting Mimicking Diet) การกินที่เลียนแบบการทำ IF ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร แต่ทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะ Fasting ได้เหมือนกับการทำ IF กินแบบ FMD มีประโยชน์อย่างไร ทำอย่างไร ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising