×

น้ำด่างช่วยลดกรดในเลือดได้จริงหรือ

11.11.2023
  • LOADING...

น้ำด่าง (Alkaline Water) คือน้ำที่มีค่า pH ประมาณ 8.0-9.0 ซึ่งต่างจากน้ำดื่มปกติที่มีค่า pH อยู่ที่ประมาณ 7.0 บางกรณีมีการเคลมว่าการดื่มน้ำด่างช่วยลดภาวะความเป็นกรดในเลือด ปรับสมดุลให้กับความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย หรือแม้กระทั่งช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง 

 

เอพิโสดนี้ Top to Toe จะมาไขความลับของน้ำด่างว่ามีคุณสมบัติตามที่เคลมหรือไม่ และกระบวนการรักษาความเป็นกรด-ด่างในร่างกายเกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อให้เราได้เลือกดื่มน้ำที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising