×

8-8-8 กฎทองเปลี่ยนพฤติกรรมชะลอแก่รับวัย 30 ปี

20.04.2024
  • LOADING...

30 ปี คืออายุที่เห็นชัดถึงความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

 

ไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยง่ายขึ้น ปวดหลัง อาหารเริ่มไม่ย่อย ฯลฯ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นแล้วการเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเพื่อรับอายุที่มากขึ้นจึงเป็นเรื่องจำเป็น

 

Top to Toe ขอเสนอกฎทองในการดูแลร่างกายเพื่อรับวัย 30 คือกฎ 8-8-8 ซึ่งย้อนกลับไปเรื่องพื้นฐานคือการกิน การนอน และการสร้างความสุข Top to Toe ประยุกต์กฎพื้นฐานเหล่านี้สู่ทริกเล็กๆ ที่ทำได้จริง ที่นอกจากจะได้ลองอะไรใหม่ๆ ยังช่วยยืดอายุรับความเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุด

 


 

Credits

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising