×

วิธีดูแลลำไส้ สมองที่ 2 ของมนุษย์ให้ทำงานมีประสิทธิภาพ

08.04.2023
  • LOADING...

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ว่า ‘ลำไส้’ เป็นสมองที่ 2 ของมนุษย์ เพราะนอกจากจะสามารถนึกคิด ตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องผ่านสมองแล้ว จุลินทรีย์ในลำไส้จำนวนมากยังส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจ เราจึงได้เห็นยาจิตเวชบางชนิดคือยาที่ใช้รักษาร่วมกับโรคลำไส้ด้วย

 

Top to Toe จะพาไปรู้จักสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็น ‘Little Brain’ ว่ามันสัมพันธ์กับสมองและจิตใจอย่างไร และเราจะมีวิธีดูแลสมองน้อยๆ นี้ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรบ้าง

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising