×

วิธีดูแลอวัยวะของเซลล์ให้ไม่เจ๊งเร็วและไม่แก่

09.12.2023
  • LOADING...

ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) คืออวัยวะหนึ่งของเซลล์ที่ทำหน้าที่เหมือนโรงงานในการเผาผลาญและเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานให้มนุษย์ทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ซึ่งตัวชี้วัดหนึ่งถึงโรคชราหรือการแก่ก่อนวัย คือประสิทธิภาพของไมโทคอนเดรีย ยิ่งไมโทคอนเดรียมีประสิทธิภาพดี ยิ่งมีพลังและทำให้แก่ช้าลง

 

Top to Toe เอพิโสดนี้ชวนทำความรู้จักไมโทคอนเดรียว่าสามารถสร้างพลังงานได้อย่างไร รวมถึงกลยุทธ์ 2 แนวทางสำคัญที่จะช่วยให้ไมโทคอนเดรียถูกทำลายน้อยลงและสร้างจำนวนให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ท้ายที่สุดเรามีร่างกายที่แข็งแรง มีพลังงาน และชะลอวัยได้อีกด้วย

 

 

 


Credits

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster xxx

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising