×

ตื่นนอนแล้วเพลีย ไม่สดชื่น ระวังเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับ

29.07.2023
  • LOADING...

การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด เมื่อได้นอนอย่างเต็มอิ่ม ตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นและมีพลังในการใช้ชีวิตตลอดทั้งวัน แต่สำหรับบางคน ทันทีที่ตื่นนอนกลับรู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย เหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืนทั้งๆ ที่นอนหลับ แถมบางครั้งกลับรู้สึกวูบเหมือนคนอดนอนด้วย อาการเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือ Sleep Apnea

 

รายการ Top to Toe และ ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ จะพาไปสำรวจอาการและสาเหตุของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การรักษาที่มีตั้งแต่การใส่เครื่องช่วยหายใจไปจนถึงการผ่าตัด เพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจนำมาซึ่งโรคต่างๆ ที่คาดไม่ถึง รวมถึงการใหลตาย และอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรินทร สายอาริน

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising