×

ดีท็อกซ์สารเคมีในสมองเพื่อลดอาการเสพติด ทำได้จริงหรือไม่

15.07.2023
  • LOADING...

เมื่อไม่นานมานี้ ดร.คาเมรอน เซปา ผู้ช่วยศาสตราจารย์คลินิกจิตเวช จาก University of California, San Francisco ได้เสนอแนวคิดโดพามีนดีท็อกซ์ หรือการทำให้ฮอร์โมนโดพามีนที่อยู่ในสมองลดลงมากที่สุด เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ไม่เสพติดบางสิ่งจนเกินไป

 

Top to Toe พาไปสำรวจแนวคิด ‘โดพามีนดีท็อกซ์’ ที่กำลังกลับมาเป็นกระแสว่าแท้จริงแล้วคืออะไร สามารถทำได้จริงหรือไม่ และทำอย่างไรที่จะไม่เสพติดความสุขฉาบฉวย ซึ่งอาจส่งผลไม่ดีต่อร่างกายและจิตใจ

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรินทร สายอาริน

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising