×

วิธีชะลอเมลานิน หยุดสร้างเม็ดสี และลดปัจจัยเร่งผมหงอก

03.02.2024
  • LOADING...

ปัญหาหงอกก่อนวัยอาจเป็นเรื่องกวนใจของใครหลายคน เพราะนอกจากความสวยงาม อาจส่งผลถึงบุคลิกภาพ Top to Toe เอพิโสดนี้ ให้ความรู้แบบเจาะลึกถึงกระบวนการเม็ดสีของเส้นผม โดยเฉพาะ ‘เมลานิน’ ปัจจัยที่ทำให้แต่ละคนมีสีผมที่ต่างกัน ระยะเวลาการเกิดผมหงอกเร็ว-ช้าต่างกัน รวมถึงวิธีชะลอหงอกก่อนวัยที่เข้าไปจัดการให้เมลานินหยุดสร้างเม็ดสีได้ช้าลง และช่วยชะลอการเกิดผมหงอก ซึ่งล้วนเป็นวิธีธรรมชาติที่ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising