×

ที่มาของชื่อ ศิลป์ พีระศรี ชีวิตและผลงานหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (Part 3/3)

01.02.2024
  • LOADING...

8 Minute History เอพิโสดนี้ ปิดท้ายเรื่องราวของ ‘อาจารย์ฝรั่ง’ ศิลป์ พีระศรี ด้วยเบื้องหลังการตั้งชื่อและถือสัญชาติไทย การวางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปจนถึงผลงานประติมากรรมเด่นๆ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ท่านและบรรดาลูกศิษย์ร่วมกันสร้างสรรค์

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative ศิรดา จันทรเรืองนภา

Video Editor นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer กฤตพล จียะเกียรติ
Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Social Video Creator พฤกษา แซ่เต็ง

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising