×

สยามก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ตรงกับยุคไหนของโลกตะวันตก? (Part 1/2)

28.08.2023
  • LOADING...

8 Minute History เอพิโสดนี้ เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ชาติไทยกับประวัติศาสตร์โลก โดยเริ่มตั้งแต่ยุคสุโขทัยเทียบกับช่วงปลายของสงครามครูเสด สมัยอยุธยากับยุคเรเนสซองส์และยุคแห่งการสำรวจโลกของชาวยุโรป ที่นำมาซึ่งการหลั่งไหลเข้ามาของชาวตะวันตกในอยุธยา ปิดท้ายด้วยกรุงธนบุรีกับการประกาศเอกราชของอเมริกา วิวัฒนาการชาติตะวันตกในยุคก่อนกรุงรัตนโกสินทร์จะเป็นอย่างไร และมีปฏิสัมพันธ์กับสยามอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ

VDO Editor เสาวภา โตสวาท, นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Social Video Creator พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader Team

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising