×

การค้นพบดินแดนใหม่ ​‘อเมริกาเหนือ’ (Part 1/2)

07.02.2023
  • LOADING...

ต่อเนื่องจากซีรีส์สำรวจโลก หลังจากที่มหาอำนาจโปรตุเกสและสเปนค้นพบทวีปอเมริกา แต่ 8 Minute History เอพิโสดนี้จะพาไปหาคำตอบว่า ‘อังกฤษ’ เข้ามามีบทบาทในการปกครองทวีปอเมริกาได้อย่างไร

 

เรื่องราวของการค้นพบดินแดนใหม่และการพลิกเข้าสู่การขยายขั้วอำนาจอังกฤษในช่วงก่อนที่จะมาเป็น ‘สหรัฐอเมริกา’ จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising