×

เจงกิสข่านและลูกหลาน กุบไลข่านกับภารกิจขยายมองโกล

26.05.2021
  • LOADING...

หลังจากที่ เจงกิสข่าน รวบรวมมองโกลและก่อตั้งอาณาจักร ผ่านไป 21 ปี ลูกชายทั้งสี่คนของเจงกิสข่านจึงเข้ามามีบทบาทในการขยายอาณาจักรมองโกล จนในที่สุด กุบไล่ข่าน หลานของเจงกิสข่าน สามารถครอบครองประเทศจีนได้ทั้งแผ่นดิน และสถาปนาตัวตนขึ้นมาปกครองราชวงศ์หยวน ประกาศความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิจีนให้โลกฝั่งตะวันตกรับรู้ผ่านบันทึกของ มาร์โค โปโล

 


Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising