×

ชาห์และอยาโตเลาะห์ จุดแตกหัก ปฏิวัติอิหร่านสู่ระบอบสาธารณรัฐ

18.08.2021
  • LOADING...

ความขัดแย้งของขั้วอำนาจในประเทศอิหร่านระหว่างพระเจ้าชาร์และอยาโตเลาะห์ที่นำประเทศสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากประเทศที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์สู่การกุมอำนาจเบ็จเสร็จของพระเจ้าชาร์ นำความไม่พอใจแก่ประชาชนหลายกลุ่ม จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบการปกครองสาธารณรัฐอิสลามสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Creative Director ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Intern ภัควัฒน์ ฟองดี 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising