×

LIFE TIP: Eat Real Food การกินอาหารที่มีรสชาติดั้งเดิมของวัตถุดิบ ดีต่อสุขภาพมากกว่าอาหารแปรรูป

07.08.2023
  • LOADING...
การเลือกอาหาร

การกินอาหารที่มีรสชาติดั้งเดิมของวัตถุดิบ ดีต่อสุขภาพมากกว่าอาหารแปรรูป

ในโลกปัจจุบัน หลายคนมักเลือกความสะดวกสบายมาก่อนคุณภาพหรือประโยชน์ของสิ่งที่เลือก อาหารก็เช่นกัน ซึ่งอาหารแปรรูป อาหารที่บรรจุหีบห่อ มักได้รับความนิยมในวันเร่งรีบ เพราะมีอายุการเก็บรักษาได้นาน แต่แม้ว่าอาหารประเภทนี้อาจช่วยประหยัดเวลาได้ แต่ก็มักส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรา LIFE จึงอยากชวนผู้อ่านมาทำความเข้าใจกับ Real Foods หรืออาหารที่มีรสชาติดั้งเดิมของวัตถุดิบ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า จึงควรเลือกอาหารโดยยึดหลักเหล่านี้เลือกอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือแปรรูปน้อยที่สุด 

เพื่อให้รสชาติดั้งเดิมของอาหารนั้นๆ ยังคงสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติ ควรเลือกอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือแปรรูปน้อยที่สุด เช่น ผักและผลไม้สด ถั่ว เมล็ดพืช ธัญพืชเต็มเมล็ด พืชตระกูลถั่ว และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ ปลา และไข่

 

อ่านฉลากเสมอ

ฝึกนิสัยในการอ่านฉลากอาหารอยู่เสมอ ดูว่าส่วนผสมเป็นอาหารจริงหรือไม่ โดยจะต้องมีฉลากอาหารบอกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาหารชนิดนั้นๆ ซึ่งก็คือชื่ออาหาร และต้องแสดงข้อมูลทางโภชนาการของอาหารชนิดนั้นๆ

 

ซื้อของจากร้านขายของสด

ร้านขายของสด เป็นทางเลือกที่ดีในการเลือกซื้อ Real Foods เพราะไม่ผ่านการแปรรูป และตามร้านขายของสดในตลาดส่วนใหญ่ จะมีอาหารให้เลือกหลากหลาย ในราคาที่ถูกกว่าซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นทางเลือกหนึ่งของแหล่งอาหารที่เลือกให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

 

จัดลำดับความสำคัญของเมล็ดธัญพืช

เลือกใช้ธัญพืชเต็มเมล็ด เช่น ควินัว ข้าวกล้อง ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโอ๊ตแทนธัญพืชขัดสี เพราะธัญพืชไม่ขัดสียังคงคุณค่าทางสารอาหารและใยอาหารตามธรรมชาติได้ดี 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising