×

การมี Sex บ่อยๆ ทำให้ดูอ่อนเยาว์ได้จริงหรือ?

22.07.2022
 • LOADING...
Sex

หลายคนอาจเคยเห็นกระทู้การตั้งคำถามตามโซเชียลอยู่บ่อยๆ ในประเด็นที่ว่า ถ้าคนเรามี Sex บ่อยๆ หรือมี Sex ก่อนนอนทุกวัน จะทำให้หน้าดูเด็กลง มันจริงหรือไม่? ซึ่งบทความวันนี้ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข จะเป็นผู้มาไขข้อสงสัยให้กับทุกคนได้รู้ว่า ในคนที่มี Sex บ่อยๆ ส่งผลให้ดูอ่อนเยาว์ลงได้จริงหรือ?

 

ตอบคำถามประเด็นร้อน ‘มี Sex บ่อยๆ ทำให้ดูอ่อนเยาว์ได้จริงหรือ?’

คำตอบคือ เซ็กซ์ทำให้อ่อนเยาว์จริงค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเซ็กซ์จากคู่ครองหรือการช่วยตนเองจนถึงจุดสุดยอด โดยยืนยันจากผลงานวิจัยตีพิมพ์เป็นหนังสือ เรื่อง Secrets of the Super Young โดย David Joseph Weeks อันที่จริงประเด็นเรื่องความอ่อนเยาว์จากเซ็กซ์นั้นเป็นผลรวมจากประโยชน์ของเซ็กซ์ที่มีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ตีพิมพ์ในปี 1994 จากการประชุมระดับโลกครั้งที่ 14 (14th World Congress of Sexology) ในการประชุมครั้งนั้นมีการประกาศว่าความสุขทางเพศ รวมถึงการช่วยตนเอง เป็นแหล่งเกิดของสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางจิตวิญญาณ (Physical Health, Mental Health, Spiritual Health) และให้ถือเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคน (Human Right) และจากประเด็นสำคัญที่ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยต่างๆ นั้นจะขยายความต่อดังนี้

 

เซ็กซ์ช่วยเพิ่มความอ่อนเยาว์ (Youthfulness)

งานวิจัยทำนานต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ในหญิงชายชาวยุโรปและอเมริกา จำนวน 3,500 คน ผู้ที่ประเมินแล้วดูอ่อนกว่าวัย 7-12 ปี เรียกซูเปอร์ยัง (Superyoung) การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทำให้ดูอ่อนกว่าวัยที่มีนัยสำคัญสูงคือ การมีกิจกรรมทางเพศสม่ำเสมอ (Active Sexual Life) ในกลุ่มซูเปอร์ยังมีเซ็กซ์สัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยเฉลี่ย เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มี 2 ครั้ง หรือน้อยกว่านั้นต่อสัปดาห์ นอกจากนั้นกลุ่มซูเปอร์ยังยังมีความมั่นใจในรสนิยมทางเพศ (Sexual Identity) มากกว่า นอกจากนี้ยังพบข้อดีอื่นๆ ของการมี Sex บ่อยดังนี้

 

เซ็กซ์ทำให้หุ่นดี

เซ็กซ์เบิร์นพลังงานและไขมัน มิหนำซ้ำ คนที่มีกิจกรรมทางเซ็กซ์สม่ำเสมอมักชอบการออกกำลังกายสม่ำเสมอมากกว่าคนไม่มีเซ็กซ์ ในทางกลับกัน คนที่ชอบออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะมีเซ็กซ์สม่ำเสมอมากกว่าคนไม่ออกกำลังกาย แถมเกร็ดความรู้ว่า เซ็กซ์ไม่มีผลลบในการแข่งกีฬา ยกเว้นมีภายใน 2 ชั่วโมงก่อนแข่ง แบบนี้พลังงานที่สูญเสียไปมักยังไม่กลับคืนมา

 

เซ็กซ์และอนามัยเจริญพันธุ์ (Sexual and Reproductive Health)

เซ็กซ์ทำให้มีลูกง่าย งานวิจัยในปี 2002 ทำในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าการมีเซ็กซ์และถึงจุดสุดยอดขณะมีประจำเดือนลดการเกิดเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ทั้งการมีเซ็กซ์บ่อย 4 ครั้งขึ้นไปในหนึ่งสัปดาห์ มีโอกาสตั้งครรภ์มากกว่าร้อยละ 80 ใน 6 เดือน การศึกษาในปี 1998 พบว่าการถึงจุดสุดยอดของฝ่ายหญิงมีการหลั่งฮอร์โมนออกซิโตชิน ทำให้เกิดผนังมดลูกหดตัว ดูดอสุจิขึ้นไปผสมกับไข่ และทำให้อสุจิค้างอยู่ในช่องคลอดนาน 10-15 นาที ทำให้มีโอกาสท้องมากขึ้น คุณภาพของอสุจิ ทั้งจำนวนและการเคลื่อนไหวในคนที่หลั่งบ่อยๆ ดีกว่าคนที่ไม่ค่อยได้หลั่ง การถึงจุดสุดยอดทำให้ประจำเดือนตรง ไข่ตก ลดการปวดประจำเดือน การสัมผัสอสุจิไม่ว่าจะโดยการสอดใส่หรือออรัลเซ็กซ์ ก่อนและตอนตั้งครรภ์จะช่วยลดการคลอดก่อนกำหนด ลดการเกิดครรภ์เป็นพิษ เซ็กซ์ลดอาการช่องคลอดแห้ง และทำให้อวัยวะชายแข็งตัวดี เพราะเพิ่มเลือดไปหล่อเลี้ยง

 

ซ็กซ์ช่วยลดอาการปวดเรื้อรัง ผ่อนคลาย ลดความเครียด

เซ็กซ์ทำให้หลับสบาย การถึงจุดสุดยอดทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนออกซิโตชินและเอ็นดอร์ฟิน ทำให้หลับสนิทเหมือนได้ยาระงับประสาท เซ็กซ์ลดอาการปวดเรื้อรัง เช่น ปวดข้อ ปวดหัว ไมเกรน ปวดท้อง ปวดประจำเดือน เพราะการถึงจุดสุดยอดเพิ่มฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟินและคอร์ติโคสเตียรอยด์ ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย

 

เซ็กซ์มีผลดีต่อสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ (Psychological, Emotional, Social and Spiritual Health)

เซ็กซ์เพิ่มคุณภาพชีวิต มีความมั่นใจ เห็นคุณค่าชีวิต ลดความเครียด ลดความคิดฆ่าตัวตาย ลดซึมเศร้า มีสุขภาพจิตดี เชื่อว่าเป็นผลจากฮอร์โมนออกซิโตชินที่ทำให้ผ่อนคลาย คนที่มีความสุขในเซ็กซ์มาก่อนมักมีคุณภาพชีวิตดีตลอดทั้งชีวิต ความพึงพอใจในเซ็กซ์ทำให้สัมพันธภาพคู่ครองมั่นคง มีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณ

 

เซ็กซ์ทำให้อายุยืน

การศึกษาทำในประเทศอังกฤษ (Caerphilly, South Wales) ติดตามนานถึง 10 ปี ในชาย 918 คน อายุ 45-59 ปี ทุกคนได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วัดความดันโลหิต ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เมื่อติดตามไปนาน 10 ปี ชายที่มีการหลั่ง 2 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า พบว่าโอกาสเสียชีวิตลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับชายที่มีการหลั่งแค่เดือนละครั้ง และจากงานวิจัยของนอร์ทแคโรไลนา ติดตามไปถึง 25 ปี พบปัจจัยที่ให้ชีวิตยืนยาวเกี่ยวกับเซ็กซ์ในชายคือความถี่ของเซ็กซ์โดยเฉลี่ย และความสุขในการมีเซ็กซ์ในอดีต ส่วนในผู้หญิง อายุยืนยาวสัมพันธ์กับความสุขในการมีเซ็กซ์ในอดีต ไม่สัมพันธ์กับความถี่ของเซ็กซ์เช่นกัน ส่วนความสุขในการมีเซ็กซ์ในปัจจุบันไม่เกี่ยวกับอายุยืนยาวทั้งหญิงและชาย

 

งานวิจัยจากประเทศสวีเดนก็เช่นกัน ทำการศึกษาในชายหญิงอายุ 70 ปี ติดตามไป 5 ปี จนถึงอายุ 75 ปี พบผู้ชายที่หยุดมีเซ็กซ์ตั้งแต่อายุน้อยเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่หยุดมีเซ็กซ์อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับผู้หญิง การหยุดมีเซ็กซ์ตั้งแต่อายุน้อยไม่เกี่ยวกับอายุยืนหรือไม่ยืน การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1980 ในหญิงชายอายุเกิน 60 ปี พบร้อยละ 92.7 ของชาย และร้อยละ 70.4 ของหญิง ยังมีเซ็กซ์อย่างสม่ำเสมอ โดยส่วนใหญ่เชื่อว่านี่คือแหล่งเกิดสุขภาพดี ทำให้อายุยืน

 

เซ็กซ์ลดการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และเบาหวาน 

งานวิจัยพบความถี่ของการมีเซ็กซ์ 2 ครั้ง หรือมากกว่าต่อสัปดาห์ จะช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ในการติดตามนาน 10 ปี พบคนที่มีความถี่ของเซ็กซ์น้อยกว่าเดือนละครั้ง มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันมากกว่าถึง 2 เท่า งานวิจัยหลายชิ้นพบการถึงจุดสุดยอดทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนเพศชาย Dhea ทั้งในหญิงและชาย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ งานวิจัยในประเทศอิสราเอล ในผู้ป่วยหญิงที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจ จากการศึกษาพบว่า หญิงที่ป่วยเหล่านี้ไม่มีความสุขในเรื่องเซ็กซ์ และมีกามตายด้าน (Frigidity) มากกว่าหญิงที่ไม่ป่วยด้วยโรคหัวใจอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้งานวิจัยหลายชิ้นยังยืนยันว่า การมีเซ็กซ์บ่อยมีความสัมพันธ์กับเรื่องรูปร่างด้วย โดยการลดรอบเอวและรอบสะโพก ดังนั้นจึงป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน และโรคอ้วน ซึ่งสัมพันธ์กับความกว้างของรอบเอวและรอบสะโพก

 

เซ็กซ์ลดมะเร็งเต้านม 

เนื่องจากเซ็กซ์เพิ่มฮอร์โมนออกซิโตชินและฮอร์โมนเพศชาย (Oxytocin and Dhea) ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม นอกจากนั้นการตั้งครรภ์ การมีลูก การสัมผัสกับอสุจิ ก็ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านม การไม่มีลูกเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม แต่หากมีเซ็กซ์โอกาสเกิดมะเร็งเต้านมต่ำกว่าคนไม่มีเซ็กซ์

 

เซ็กซ์ลดมะเร็งต่อมลูกหมาก

งานวิจัยในปี 2004 พบการหลั่งจำนวน 21 ครั้งต่อเดือน ลดมะเร็งต่อมลูกหมาก การหลั่งเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้ง จาก 3 ครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์ ลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ร้อยละ 15 เชื่อว่าเพราะมีการล้างสารก่อมะเร็งออกไปพร้อมการหลั่ง นอกจากนั้นการถึงจุดสุดยอดยังช่วยลดความเครียด ช่วยป้องกันการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติ

 

สรุป

 • งานวิจัยที่ยกตัวอย่างมา สนับสนุนการมีสุขเพศเช่นเดียวกับสุขภาพทางกายและใจ ซึ่งต้องฝ่าด่านความเชื่อ ค่านิยม ความคิดเห็น และวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติ การมีสุขเพศที่ดี ไม่ได้ดีต่อคู่รักและครอบครัวเท่านั้น แต่มีผลโดยตรงกับการพัฒนาและความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศชาติอีกด้วย

 

อ้างอิง:

 • Trudel G, et al. Marital and Sexual Aspects of Old Age. Sexual and Relationship Therapy 2000, 15(4), 381-406. 
 • Davey S, et al. Sex and Death: Are TheyRelated?. Findings from the Caerphilly Cohort Study. British Medical Journal 1997; 315:1641-4.
 • Palmore E. Predictors of the Longevity Difference: A Twenty-Five Year Follow-Up.The Gerontologist 1982;22:513-8.
 • Persson G. Five-year Mortality in a 70-Year-Old Urban Population in Relation to Psychiatric Diagnosis, Personality,Sexuality and Early Parental Death.Acta Psychiatrica Scandinavica 1981;64:244-53.
 • Starr BD, Weiner MB. The Starr&Weiner Report on Sex & Sexuality in the Mature Years. NewYork 1981 : Stein and Day Publishers.
 • Ebrahim S, et al. Sexual Intercourse and Risk of Ischaemic Stroke and Coronary Heart Disease: The Caerphilly Study. Journal of Epidemiology Community Health 2002; 56: 99-102.
 • Booth A, et al. Testosterone and Men’s Health. Journal of Behavioral Medicine 1999; 22(1): 1-19.
 • Abramov LA. Sexual Life and Sexual Frigidity Among Women Developing Acute Myocardial Infarction. Psychosomatic Medicine 1976, 38(6), 418-25. 
 • Brody S. Slimness is Associated with Greater Intercourse and Lesser Masturbation Frequency. Journal of Sex & Marital Therapy 2004, 30, 251-61.
 • Rexrode KM, et al. Abdominal Adiposity and Coronary Heart Disease in Women. JAMA1998, 280(21), 1843- 8.
 • Murrell TGC. The Potential for Oxytocin (OT) to Prevent Breast Cancer: A Hypothesis. Breast Cancer Research and Treatment 1995 ; 35: 225-9. 
 • Lê MG, et al. Characteristics of Reproductive Life and Risk of Breast Cancer in a Case-Control Study of Young Nulliparous Women. Journal of Clinical Epidemiology1989; 42(12):1227-33. 
 • Leitzmann MF, et al. Ejaculation Frequency and Subsequent Risk of Prostate Cancer. JAMA2004 ; 291(13): 1578-86. 
 • David J. Secrets of the Superyoung. New York: Berkley Books 1998.
 • David J. Sex for the Mature Adult: Health, SelfEsteem and Countering Ageist Stereotypes.” Sexual and Relationship Therapy2002; 17(3): 231-40.
 • White JR, et al. Enhanced Sexual Behavior in Exercising Men. Archives of Sexual Behavior1990;19(3): 193-209. 
 • Meaddough EL, et al. Sexual Activity, Orgasm and Tampon Use Are Associated with a Decreased Risk for Endometriosis. Gynecologic and Obstetric Investigation2002; 53: 163-9
 • Singh D, et al. Frequency and Timing of Coital Orgasm in Women Desirous of Becoming Pregnant. Archives of Sexual Behavior 1998; 27(1): 15-29. 
 • Koelman CA, et al.. Correlation Between Oral Sex and a Low Incidence of Preeclampsia: A Role for Soluble HLA in Seminal Fluid?. Journal of Reproductive Immunology2002;46: 155-66.
 • Levitas E, et al. Relationship Between the Duration of Sexual Abstinence and Semen Quality: Analysis of 9,489 Semen Samples.” Fertility and Sterility2005, 83(6), 1680-6.
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories