×

AIS แท็กทีม Central Group ลงพื้นที่หมู่บ้านคามิคัตสึ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาแนวคิด Zero Waste ต่อยอดโมเดลจัดการขยะ ดันไปสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050

04.12.2023
  • LOADING...
AIS Central Group

สองบริษัทยักษ์ใหญ่ AIS ร่วมมือกับ Central Group ยกทีมผู้บริหารลงพื้นที่ศึกษาแนวคิด Zero Waste และกระบวนการจัดการขยะที่หมู่บ้านคามิคัตสึ เกาะชินโชกุ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมนำไปต่อยอดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนจัดการขยะแบบถูกวิธี 100%

 

ถึงวันนี้หลายๆ ธุรกิจจะเริ่มหันมาให้ความสนใจกับแนวคิด Zero Waste เช่นเดียวกับ AIS และ Central Group ที่เป็นพาร์ตเนอร์กันมานาน ซึ่งล่าสุดได้ร่วมมือกันเร่งขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่านการปั้นโมเดลการจัดการขยะแบบครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

ขณะเดียวกันได้นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่ศึกษาแนวคิด Zero Waste และกระบวนการจัดการขยะที่หมู่บ้านคามิคัตสึ เกาะชินโชกุ ประเทศญี่ปุ่น โดยกระบวนการจัดการขยะของหมู่บ้านดังกล่าวสามารถแยกขยะได้มากถึง 45 ประเภท ผ่านหลักการพื้นฐานที่ทุกคนทำได้โดยการลดขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

สิ่งที่น่าสนใจของเมืองคามิคัตสึคือ มีจำนวนประชากรประมาณ 1,401 คน เริ่มนโยบายขยะเป็นศูนย์มาตั้งแต่ปี 1974 และไม่ได้เน้นเพียงการจัดการขยะเท่านั้น แต่ยังเน้นไปยังวิธีคิดที่จะไม่สร้างขยะตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งคนในชุมชนทุกคนได้ร่วมกันลดขยะจนสร้างสถิติรีไซเคิลขยะได้ในอัตรามากกว่า 80%

 

จนทำให้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการปลอดขยะและการจัดการขยะอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นต้นแบบการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน จนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่เรียนรู้ของคนที่รักสิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก 

 

เรียกได้ว่าหมู่บ้านดังกล่าวจะเป็นกรณีศึกษาให้ AIS และ Central Group นำมาต่อยอดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย Net Zero ที่ตั้งไว้ในปี 2050 

 

“ปัจจุบันการเข้ามาของดิจิทัลทำให้เกิด E-Waste กลายเป็นปัญหาระดับโลก เช่น กรณีมูลค่า E-Waste ที่ถูกเผาทำลายมีมากถึง 57,000 ล้านดอลลาร์ แต่กลับมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธีและรีไซเคิลได้เพียง 10,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้น จะเห็นได้ว่าปริมาณที่สูญหายในระหว่างทางนั้นมีอยู่มหาศาล และจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง” สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) กล่าว

 

ดังนั้น นโยบายหลักของ AIS นอกจากจะสร้างมาตรฐานของสินค้า บริการ นวัตกรรม และการดูแลลูกค้าแล้ว ยังมีภารกิจในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ 2 แกนหลัก คือ 1. ลดผลกระทบผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจ และ 2. ลดและรีไซเคิลของเสียจากการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้คนไทยร่วมกำจัด E-Waste อย่างถูกวิธี 

 

จึงได้ร่วมมือกับ Central Group มาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อหาช่องทางรับทิ้ง E-Waste ผ่านศูนย์การค้าในกลุ่มเซ็นทรัลที่กระจายอยู่ 37 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงร้าน Power Buy รวม 40 สาขาทั่วประเทศ

 

รวมถึงยังได้ร่วมกับ 190 องค์กรผ่านแอปพลิเคชัน E-Waste+ ศูนย์กลางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแห่งแรกของไทย ที่มีทั้งความรู้และเครือข่ายที่มาช่วยกันแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อน Hub of E-Waste พร้อมขยายจุดรับทิ้งให้ครอบคลุมการบริการด้านการขนส่งและการรีไซเคิล สู่กระบวนการ Zero E-Waste to Landfill  

 

ด้าน พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า การจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากตัวเราเองที่ต้องทำทุกวัน และต่อเนื่องจนเป็นนิสัย โดยเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะสำเร็จได้ต้องร่วมมือกันทำจากทุกภาคส่วน

 

จึงเกิดเป็นที่มาของการผนึกกำลังกันระหว่าง Central Group กับ AIS เพื่อสานต่อโครงการการทิ้งขยะ E-Waste อย่างถูกวิธี ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลมุ่งสานต่อโครงการ ‘ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ’ ผ่าน 6 แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน เริ่มตั้งแต่

  1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ และบรรเทาสาธารณภัย 
  2. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม 
  3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
  5. ลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิต และลดปริมาณขยะอาหาร 
  6. ฟื้นฟูสภาพอากาศ ลดมลภาวะ และผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียน 

 

“สิ่งสำคัญคือจะทำให้เรามีส่วนสำคัญในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร และขับเคลื่อนการลดการสร้างขยะให้เป็นศูนย์ผ่านแคมเปญ Journey to Zero เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2050” พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ย้ำ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising