×

‘ทรู’ ปั้นองค์กรอย่างไรให้กลายเป็น ‘องค์กรดิจิทัลคุณภาพระดับโลก’
การันตีด้วยรางวัลจากเวที APQO และ ESQR [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
04.01.2022
  • LOADING...
ทรู

องค์กรในประเทศไทยที่สามารถก้าวกระโดดไปอยู่ระดับเดียวกับองค์กรระดับโลกได้ เขาคิดและทำอย่างไร?

 

ระหว่างเครื่องมือที่ดีกับวิสัยทัศน์ที่ต่างจากคู่แข่ง อะไรมีผลต่อการพลิกเกมมากกว่ากัน แต่ในขณะที่บางองค์กรสามารถนำทั้งสองสิ่งมาใช้ควบคู่กันจนสามารถก้าวขึ้นมา ‘ยืนหนึ่ง’ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อย่าง ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ ทรู หนึ่งในองค์กรดิจิทัลคุณภาพระดับเวิลด์คลาส ที่ปรับหัวขบวนพร้อมรับมือกับโลกแห่งการแข่งขันยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เป็นหนึ่งในองค์กรที่
‘ครบเครื่อง’ ทั้งวิสัยทัศน์ของผู้นำและนวัตกรรมอัจฉริยะ โดยมี 2 รางวัลใหญ่เป็นเครื่องยืนยัน ทั้ง Global Performance Excellence Awards ระดับ Best in Class จัดโดย Asia Pacific Quality Organization Inc (APQO) ประเทศนิวซีแลนด์ และ The European Award for Best Practices ประเภท Gold Class จาก European Society Quality Research (ESQR) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 

 

ทรู สร้าง คิด และทำอย่างไรถึงปั้นองค์กรไทยให้เทียบชั้นมาตรฐานองค์กรระดับโลก จนสร้าง ‘องค์กรดิจิทัลแห่งความเป็นเลิศ’ ได้ และนี่คือ 6 ปัจจัยหลักสำคัญในการปั้นองค์กรแบบทรูด้วยแนวคิด ‘First Mover and Game Changer’   

 

1. ผู้นำวิสัยทัศน์ก้าวไกล 

หัวใจสำคัญของการเดินเรืออยู่ที่กัปตันเรือ การขับเคลื่อนองค์กรก็เช่นกัน ทรูเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีเหล่าแม่ทัพที่พร้อมรบด้วยอาวุธครบมือ เริ่มตั้งแต่ ‘วิสัยทัศน์’ ที่กว้างไกล นำไปสู่กลยุทธ์และนโยบายที่ชัดเจน ทำให้คนในองค์กรเดินหน้าปฏิบัติงาน ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน และนำมาซึ่งความสำเร็จในที่สุด 

 

2. วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เปรียบได้กับแผนการรบที่มีครบทั้งวิธีการรบ แนวคิดการต่อสู้ และวิธีสร้างพลังใจ ซึ่งกลุ่มทรูมีวัฒนธรรมองค์กร 4C ที่เป็นคัมภีร์ขับเคลื่อนคนในองค์กร จนสร้าง ‘คนทรู’ ที่มี DNA เดียวกัน ตั้งแต่ Caring เอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงส่วนรวมก่อนส่วนตน, Credible ซื่อสัตย์ มีวินัย เป็นที่ไว้ใจ, Creative คิดฝัน สร้างสรรค์ แบ่งปันไอเดีย, Courageous
กล้าคิด กล้าทำ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้าง และมุ่งเน้นนวัตกรรมที่มีรากฐานสำคัญจากความคิดบวก

 

3. ‘คน’ พลังสำคัญขับเคลื่อนองค์กร

ทรูรู้ดีว่าบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงานทุกคนล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญยิ่งขององค์กร กลุ่มทรูจึงพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลผ่าน True Digital Academy เพื่อมุ่งเน้นขับเคลื่อนทรูไปสู่องค์กรดิจิทัล และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร

 

4. สร้างสรรค์สินค้าและบริการตรงใจคนยุคดิจิทัล มุ่งเน้นขับเคลื่อนทรูไปสู่องค์กรดิจิทัล

กลุ่มทรูไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลทุกกลุ่ม ทุกโซลูชั่นของทรูสามารถสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงชีวิตในทุกด้าน ทุกช่วงเวลา ชิง Disrupt ตัวเองก่อนที่จะถูก Disrupt นั่นทำให้ทรูพัฒนานวัตกรรมดีๆ ที่สร้าง Best Network และ Best Service เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและยกกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน

 

5. ตัวชี้วัดที่สอดประสานกันทั่วทั้งองค์กร

กลุ่มทรูมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องทั้งองค์กร และนำ Digital Dashboard มาใช้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์และปรับแผนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 

6. นำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารครบวงจรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทรูเดินหน้าภารกิจภายใต้กรอบ ‘3H’s’ คือ Heart, Health และ Home โดย Heart มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน, Health มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ Home มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หลอมรวมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงทุกชีวิตบนโลกไว้ด้วยกัน จึงเป็นที่มาของการนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบ ร่วมสร้างคุณค่าและตอบแทนให้แก่สังคม เพราะเชื่อว่าการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนต้องให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ที่ผ่านมาจึงเห็นทรูนำนวัตกรรมเข้าไปสร้างความยั่งยืนให้กับการแพทย์ ยกระดับภาคการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทรูให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เช่น การดำเนินงานของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี หรือโครงการทรูปลูกปัญญา เป็นต้น 

 

 

ด้วยแนวคิด First Mover และ Game Hanger ที่ทรูยึดมั่นเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 6 ปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้ทรูได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่การพิสูจน์ความเป็นเลิศขององค์กรด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA Winner) ปี 2019 และการคว้า 2 รางวัลเกียรติยศ ทั้ง Global Performance Excellence Awards GPEA 2020 ระดับ Best in Class จาก Asia Pacific Quality Organization Inc (APQO) ประเทศนิวซีแลนด์ และ The European Award for Best Practices 2020 ประเภท Gold Class จาก European Society Quality Research (ESQR) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งหมดนี้ยืนยันได้อย่างดีว่าทรูเป็น Game Changer ตัวจริง 

 

การคิดแบบผู้นำและทำแบบทรู ปั้นองค์กรไทยให้เทียบชั้นมาตรฐานองค์กรระดับโลก และสร้าง ‘องค์กรดิจิทัลแห่งความเป็นเลิศ’ ได้นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เสริมความพร้อมเป็น Tech HUB และ Digital Lifestyles ครบวงจร ยกระดับประเทศไทยสู่เวทีโลก ครบทุกชีวิตอัจฉริยะ
เชื่อมั่น…ทรู ก้าวสู่ยุคใหม่ไปด้วยกัน True to Tech, The Future is TRUE

 

#BESTwithTRUE5G

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising