×

แค่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีไม่พอ ‘คนเก่ง’ ยุคใหม่ต้องมี Mindset ที่พร้อมเรียนรู้และเปิดรับการเปลี่ยนแปลง

26.04.2024
  • LOADING...
คนเก่ง

เมื่อพูดถึงทักษะสำคัญของ Talent ยุคใหม่ หลายคนอาจจะให้ความสนใจว่าคนเก่งจำเป็นต้องเชี่ยวชาญเทคโนโลยี และ AI แต่ความเข้าใจนี้ก็ถือว่าถูกต้องในบางส่วน เพราะในความเป็นจริง Talent จำเป็นต้องมีทักษะสำคัญคือ Mindset ที่พร้อมเรียนรู้และเปิดรับการเปลี่ยนแปลง

 

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง SEAC (ซีแอค) ระบุว่า ประเด็นสำคัญคือโลกยุคปัจจุบันเต็มไปด้วย Disruption องค์กรและบุคลากรจำเป็นต้องปรับตัวอยู่เสมอ AI จึงเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า AI จะเป็นคำตอบของทุกปัญหา ในอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ องค์กรที่ประสบความสำเร็จจึงต้องมี ‘Talent’ ที่มี Mindset ที่พร้อมเรียนรู้และเปิดรับการเปลี่ยนแปลง หรือ Resilience

 

โลกนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เทคโนโลยีใหม่ๆ มักเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ยากที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าว่าอะไรจะเป็นเทรนด์ใหม่ ตัวอย่างในอดีต เราเคยคิดว่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจะถูกทดแทนด้วย Robot แต่เมื่อ AI เข้ามา กลับกลายเป็นกลุ่มพนักงานออฟฟิศ โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับภาษาต่างหากที่ถูก AI เข้ามาทดแทน ดังจะเห็นได้จากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกปรับโครงสร้างเอาพนักงานออกจำนวนมาก

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 


 

อริญญาย้ำว่า ในอดีตหลายคนมักถูกปลูกฝังให้เรียน Coding เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและนำเสนอ แต่ยุคสมัยเปลี่ยนไป ‘AI’ เข้ามาพลิกโฉมการพัฒนาทักษะอย่างสิ้นเชิง เพราะเราสามารถให้ AI พูดภาษาเราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเรียนเพิ่ม นอกจากนี้เรายังสอนมันให้รู้จักภาษามนุษย์ เทรนด์จึงพลิกอีก

 

ทั้งนี้ สิ่งที่น่ากังวลใจที่สุดคือการคาดเดาความก้าวหน้าของ AI เพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่า AI จะพัฒนาไปในทิศทางใด จะส่งผลกระทบต่อสายงานไหน ตำแหน่งไหน และในระดับใด ความไม่แน่นอนนี้สร้างความท้าทายให้กับองค์กรอย่างมาก

 

คำถามคือองค์กรควรเตรียมตัวอย่างไร?

 

คำตอบอย่างแรกคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้ ให้พนักงานเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาทักษะใหม่ๆ สองคือการเน้นทักษะที่ AI ทดแทนไม่ได้ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์, ทักษะการแก้ปัญหา, ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการทำงานเป็นทีม ฯลฯ

 

สามคือการสร้างระบบที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ และสี่คือการติดตามเทรนด์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

 

องค์กรที่มุ่งเน้นสร้าง Talent ที่มี Mindset ที่พร้อมเรียนรู้และเปิดรับการเปลี่ยนแปลง เปรียบเสมือนองค์กรที่มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต

 

ดังนั้นจงอย่าหยุดนิ่ง จงเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาอยู่เสมอ อนาคตนั้นเต็มไปด้วยโอกาส องค์กรที่สามารถปรับตัว พัฒนาทักษะบุคลากร และ Embrace เทคโนโลยีใหม่ๆ จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising