×

KBTG เปิดแผนสู้ ‘Talent War’ เน้นเก็บคนเก่งไว้กับบริษัท เปิดพื้นที่ให้พนักงานได้ทำในสิ่งที่มี Passion แนะผู้นำองค์กร ‘รับฟังปัญหาอย่างเข้าใจ’

27.11.2022
  • LOADING...

บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ระบุแผนรับมือ Talent War คือต้องรักษาคนเก่งไว้กับองค์กรให้ได้ พร้อมเปิดโอกาสให้ทำในสิ่งที่มีความฝันและมี Passion ได้สร้างสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งมีแผนรองรับการพัฒนาให้บุคลากรกลุ่มนี้เติบโตได้ในอนาคตด้วยการเปิด Academy พัฒนาทักษะให้พนักงาน

 

เด่นชัย เพชรชมรัตน์ Head of People บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (KBTG) กล่าวในหัวข้อ ‘THE FUTURE OF WORK อนาคตการทำงาน ทำอย่างไรให้เวิร์ก’ บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022 ว่า แผนการรับมือสถานการณ์การแย่งบุคลากรที่มีความสามารถ หรือ Talent War โดยนโยบายของ KBTG ที่ทำธุรกิจเทคคอมพานี หากสามารถชักชวนคนที่มีความสามารถ (Talent) มาทำงานกับองค์กรได้แล้ว ประเด็นสำคัญคือต้องทำให้พนักงานได้ทำในสิ่งที่มีความฝัน หรือมี Motivation ให้คนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสลงมือทำในสิ่งที่ชอบ (Passion)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


โดยการเปิดโอกาสหรือพื้นที่ให้ได้ทดลองทำ เช่น พนักงานที่มีความต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันเกมใหม่หรือแอปที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศได้ อีกทั้งยังต้องเตรียมช่องทางสำหรับรองรับให้กลุ่ม Talent คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเติบโตขึ้นในอนาคต โดยมีสถาบันอบรม (Academy) เพื่อฝึกพัฒนาทักษะพนักงานให้เก่งขึ้น

 

สำหรับปัจจัยความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกการทำงานในปัจจุบัน มองว่าคุณสมบัติสำคัญที่ผู้นำองค์กรในปัจจุบันควรมีเพื่อนำพาองค์กรที่บริหารอยู่สามารถเอาชนะความท้าทายได้คือ การรับฟังเพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง ทำให้พนักงานเชื่อถือ (Trust) เพื่อนำมาใช้กำหนดทิศทางในการแก้ปัญหา (Direction) ให้ผ่านไปได้

 

“คุณสมบัติที่ผู้นำองค์กรควรมีคือต้องมีวิสัยทัศน์ สามารถรับฟังปัญหาและเข้าใจปัญหา แล้วสามารถทำให้พนักงาน Trust ได้ จากนั้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพาองค์กรข้ามปัญหาไปได้” เด่นชัยกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising