×

Adolf Hitler

8 Minutes History EP115
5 พฤษภาคม 2022

บทเรียนจากนาซีสู่ความมั่นคงของประชาธิปไตยเยอรมนี

หนึ่งในจุดพลิกผันที่ทำให้พรรคนาซีเยอรมนีได้รับคะแนนความนิยม คือเหตุการณ์ ‘ฟองสบู่แตกที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท’ ทำให้ประชาชาชนที่ขาดความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยไวร์มาร์หันมาเทใจให้กับพรรคนาซี แต่หลังจากที่ฮิตเลอร์ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรวบอำนาจไว้ที่ตนเองและสถาปนาตนเป็นผู้นำสูงสุด นำเยอรมนีเข้าสู่สงครามโลก และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในเวลาต่อมา รวม...
8 Minutes History EP114
3 พฤษภาคม 2022

วิวัฒนาการประชาธิปไตยเยอรมนี ความล้มเหลวของ ‘สาธารณรัฐไวมาร์’

เอพิโสดนี้จะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์เยอรมนีช่วงก่อนที่จะมีประชาธิปไตยที่มั่นคง กล่าวคือช่วงแห่งความล้มเหลวของ ‘สาธารณรัฐไวมาร์’ การเมืองช่วงระหว่างหลังสงครามโลกครั้งที 1 จนถึงช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ออกกฎหมายให้อำนาจเบ็ดเสร็จและสถาปนาตนเป็นผู้นำเผด็จการ    ถึงแม้รัฐธรรมนูญในยุคนั้นยังให้อำนาจแก่ประธานาธิบดี ...
8 Minutes History EP113
28 เมษายน 2022

ความสัมพันธ์ของมุสโสลินีกับฮิตเลอร์ และจุดจบเผด็จการฟาสซิสต์

เอพิโสดนี้จะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์อิตาลีในช่วงที่มุสโสลินีเดินหน้าสร้างความยิ่งใหญ่ของฟาสซิสต์ ในช่วงที่มุสโสลินีพบกับ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์   ฮิตเลอร์ได้รับอิทธิพลจากมุสโสลินีหลายประการ และมั่นใจว่าเขาได้พันธมิตรร่วมรบที่แข็งแกร่ง แต่สำหรับมุสโสลินีคือการก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำโลก ความสัมพันธ์ของผู้นำเผด็จการท้ังสองประเทศจะเป็นอย่างไร และม...
8 Minutes History EP99
2 มีนาคม 2022

ความผันผวนทางการเมืองโลกต่อความมั่งคั่งในตระกูลรอธส์ไชลด์

ต่อเนื่องจากเอพิโสดที่แล้ว ประวัติศาสตร์ของตระกูลรอธส์ไชลด์ มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก เติบโตและสามารถขยายความมั่งคั่งสู่ทั้ง 5 ประเทศได้ เอพิโสดนี้จึงจะพาไปดูจุดพลิกผันสำคัญที่ทำให้ตระกูลรอธส์ไชลด์ต้องปรับตัวท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองโลกที่เกิดขึ้น ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 ไล่มาจนถึงอิทธิพลของตระกูลรอธส์ไชลด์ต่อการเงิน...
The Holocaust
26 มกราคม 2022

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ‘The Holocaust’ สงครามที่เกิดจากอคติทางเชื้อชาติ

การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ หรือ Genocide คือสงครามที่รุนแรงและน่าหวาดกลัวที่สุดของมวลมนุษยชาติ เพราะเป็นสงครามที่เกิดจาก ‘อคติทางเชื้อชาติ’ เนื่องในวาระวันรำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวสากล (International Holocaust Remembrance Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มกราคม 1945 ในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง และนำไปสู่การปลดปล่อยผู้เคราะห์ร้ายชาวยิวที่ถ...

Close Advertising