×

Adolf Hitler

3 พฤศจิกายน 2022

ความพ่ายแพ้ของเยอรมัน ปฐมบทสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 (Part 2/2)

8 Minute History พาเจาะลึกจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 1 ผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะที่สมรภูมิรบ ‘The Battle of Verdun’ สมรภูมิที่สร้างความสูญเสียมากที่สุด   จุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นได้อย่างไร มีประเทศไหนเข้าร่วมกับฝ่ายไหนบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้     ติดตาม 8 Minutes His...
1 พฤศจิกายน 2022

จุดเริ่มต้นของสมรภูมิรบ เจาะลึกสงครามโลกครั้งที่ 1 (Part 1/2)

8 Minute History พาเจาะลึกจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 1 ผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะที่สมรภูมิรบ ‘The Battle of Verdun’ สมรภูมิที่สร้างความสูญเสียมากที่สุด   จุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นได้อย่างไร มีประเทศไหนเข้าร่วมกับฝ่ายไหนบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้     ติดตาม 8 Minutes His...
23 สิงหาคม 2022

ยูโกสลาเวียในสงครามโลกครั้งที่ 2 และการวมชาติภายใต้การนำของติโต

เอพิโสดนี้จะพาไปดูบทบาทของประเทศยูโกสลาเวีย ท่ามกลางภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมไปถึงการรวมชาติท่ามกลางความเห็นต่างของผู้นำทั้ง 3  ฝ่าย และความหลากหลายทางชาติพันธ์ภายใต้พื้นที่ยูโกสลาเวีย โยซิป บรอซ หรือ ‘ติโต’ ผู้ซึ่งเป็นเหมือนบิดาแห่งชนชาติยูโกสลาเวีย สามารถรวมชาติสู่การเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียได้อย่างไร ติดตามได้ในเอพิโสดนี้ ...
ยูโกสลาเวีย
18 สิงหาคม 2022

ประวัติศาสตร์ยูโกสลาเวีย พื้นที่ต้นเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1

ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศยูโกสลาเวีย หรืออาณาจักรของชาวสลาฟตอนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างทั้งทางชาติพันธุ์ ภาษา และศาสนา อันนำไปสู่การสังหารมกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย-ฮังการี ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ความขัดแย้งระหว่างความแตกต่างของประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ยูโกสลาเวียจะเป็นอย่างไร เอพิโสดนี...
8 Minutes History EP115
5 พฤษภาคม 2022

บทเรียนจากนาซีสู่ความมั่นคงของประชาธิปไตยเยอรมนี

หนึ่งในจุดพลิกผันที่ทำให้พรรคนาซีเยอรมนีได้รับคะแนนความนิยม คือเหตุการณ์ ‘ฟองสบู่แตกที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท’ ทำให้ประชาชาชนที่ขาดความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยไวร์มาร์หันมาเทใจให้กับพรรคนาซี แต่หลังจากที่ฮิตเลอร์ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรวบอำนาจไว้ที่ตนเองและสถาปนาตนเป็นผู้นำสูงสุด นำเยอรมนีเข้าสู่สงครามโลก และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในเวลาต่อมา รวม...
8 Minutes History EP114
3 พฤษภาคม 2022

วิวัฒนาการประชาธิปไตยเยอรมนี ความล้มเหลวของ ‘สาธารณรัฐไวมาร์’

เอพิโสดนี้จะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์เยอรมนีช่วงก่อนที่จะมีประชาธิปไตยที่มั่นคง กล่าวคือช่วงแห่งความล้มเหลวของ ‘สาธารณรัฐไวมาร์’ การเมืองช่วงระหว่างหลังสงครามโลกครั้งที 1 จนถึงช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ออกกฎหมายให้อำนาจเบ็ดเสร็จและสถาปนาตนเป็นผู้นำเผด็จการ    ถึงแม้รัฐธรรมนูญในยุคนั้นยังให้อำนาจแก่ประธานาธิบดี ...
8 Minutes History EP113
28 เมษายน 2022

ความสัมพันธ์ของมุสโสลินีกับฮิตเลอร์ และจุดจบเผด็จการฟาสซิสต์

เอพิโสดนี้จะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์อิตาลีในช่วงที่มุสโสลินีเดินหน้าสร้างความยิ่งใหญ่ของฟาสซิสต์ ในช่วงที่มุสโสลินีพบกับ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์   ฮิตเลอร์ได้รับอิทธิพลจากมุสโสลินีหลายประการ และมั่นใจว่าเขาได้พันธมิตรร่วมรบที่แข็งแกร่ง แต่สำหรับมุสโสลินีคือการก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำโลก ความสัมพันธ์ของผู้นำเผด็จการท้ังสองประเทศจะเป็นอย่างไร และม...
8 Minutes History EP99
2 มีนาคม 2022

ความผันผวนทางการเมืองโลกต่อความมั่งคั่งในตระกูลรอธส์ไชลด์

ต่อเนื่องจากเอพิโสดที่แล้ว ประวัติศาสตร์ของตระกูลรอธส์ไชลด์ มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก เติบโตและสามารถขยายความมั่งคั่งสู่ทั้ง 5 ประเทศได้ เอพิโสดนี้จึงจะพาไปดูจุดพลิกผันสำคัญที่ทำให้ตระกูลรอธส์ไชลด์ต้องปรับตัวท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองโลกที่เกิดขึ้น ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 ไล่มาจนถึงอิทธิพลของตระกูลรอธส์ไชลด์ต่อการเงิน...
The Holocaust
26 มกราคม 2022

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ‘The Holocaust’ สงครามที่เกิดจากอคติทางเชื้อชาติ

การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ หรือ Genocide คือสงครามที่รุนแรงและน่าหวาดกลัวที่สุดของมวลมนุษยชาติ เพราะเป็นสงครามที่เกิดจาก ‘อคติทางเชื้อชาติ’ เนื่องในวาระวันรำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวสากล (International Holocaust Remembrance Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มกราคม 1945 ในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง และนำไปสู่การปลดปล่อยผู้เคราะห์ร้ายชาวยิวที่ถ...


X
Close Advertising