×

จุดเริ่มต้นของสมรภูมิรบ เจาะลึกสงครามโลกครั้งที่ 1 (Part 1/2)

01.11.2022
  • LOADING...

8 Minute History พาเจาะลึกจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 1 ผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะที่สมรภูมิรบ ‘The Battle of Verdun’ สมรภูมิที่สร้างความสูญเสียมากที่สุด

 

จุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นได้อย่างไร มีประเทศไหนเข้าร่วมกับฝ่ายไหนบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน , พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising